Skip to main content

Pressbulletin om covid-19: 11 mars

Pressmeddelande   •   Mar 11, 2020 11:04 CET

Med anledning av den aktuella covid-19-situationen skickar Region Skåne kontinuerligt ut information till media. Pressbulletiner skickas ut cirka klockan 11.00 måndag – fredag, samt vid behov på helger.

Lägesrapport onsdagen den 11 mars

Under det senaste dygnet har 35 nya fall av covid-19 konstaterats i Region Skåne.
Totalt antal konstaterade fall är nu 60.

– Vad vi vet har alla koppling till resa, bland annat till Italien och Österrike. I dagsläget finns inga indikationer på samhällsspridning i Skåne, men vi har beredskap och planerar för en sådan utveckling, säger Eva Melander, smittskyddsläkare i Region Skåne.

Folkhälsomyndigheten meddelade i går att risknivån för samhällsspridning i Sverige har höjts till den högsta nivån. Det innebär att det nu är mycket hög risk för samhällsspridning i Sverige och Region Skåne följer utvecklingen noga.

– Vi måste alla hjälpas åt. Det är nu extra viktigt att vara noga med handhygienen, att vid symtom på luftvägsinfektion stanna hemma och särskilt undvika att träffa äldre personer och andra som är sårbara, säger Eva Melander.

Region Skåne kraftsamlar nu för att hantera situationen. Den påverkar all verksamhet inom den skånska hälso- och sjukvården och kräver omfattande arbetsinsatser från alla delar av organisationen. Regiondirektör Alf Jönsson har därför beslutat att alla verksamheter bör vara restriktiva när det gäller möten, resor och konferenser.

– Vi måste hushålla med våra resurser och låta våra medarbetare fokusera på verksamheten. Därför är det viktigt att vi prioriterar tillgänglighet och uthållighet och också överväger vilka möten, utbildningar och konferenser som i det här läget är nödvändiga eller kan senareläggas, säger han.

Med anledning av den rådande situationen bjuder Region Skåne in till en pressträff.
Tid: Torsdagen den 12 mars, klockan 14:00
Plats: Dockplatsen 26, Malmö

Råd till allmänheten
Om man har sjukdomssymtom och har vistats i ett riskområde eller har varit i närheten av någon med covid 19-smitta ska man stanna hemma och ringa telefonnummer 1177. För att få lämna prov krävs en bokad tid. Utanför infektionsklinikerna i Lund, Malmö och Helsingborg har särskilda tält satts upp för sådan provtagning.

För allmänna frågor om covid-19 kan man ringa till 113 13.

Det finns också bra information på webben:
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
1177.se
Krisinformation

Nästa uppdatering
Nästa pressbulletin skickas ut torsdagen den 12 mars klockan 11.00

Pressfrågor om covid-19
Nytt nummer: 044-309 39 76
Öppet vardagar klockan 08.00-16.30