Skip to main content

Pressbulletin om covid-19: 13 mars

Pressmeddelande   •   Mar 13, 2020 11:13 CET

Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut cirka klockan 11.00 måndag – fredag samt vid behov på helger.

Lägesrapport fredagen den 13 mars
Region Skåne har förändrat sina rutiner för provtagning i linje med Folkhälsomyndighetens direktiv. 

Bakgrund
Den 11 mars deklarerade WHO att spridningen av det nya coronaviruset Sars-Cov-2 nu klassas som en pandemi. Detta innebär att det är en omfattande spridning i samhället i flera delar av världen. I Europa konstaterades samhällsspridning först i norra Italien, men nu ses spridning i flera europeiska länder. Det går därmed inte längre att på ett meningsfullt sätt identifiera avgränsade riskområden. Folkhälsomyndigheten har från den 12 mars påbjudit en ändrad inriktning på insatserna för att begränsa smittspridningen. Istället för att aktivt leta efter fall i samhället, vilket hittills oftast rört sig om resenärer från riskområden, blir nu fokus istället att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 och att motverka spridning inom sjukvården. Detta innebär att provtagningsresurserna nu måste prioriteras till patienter som behöver läggas in på sjukhus samt till misstänkta fall bland personal inom vård- och omsorg. Misstänkt sjukdom hos i övrigt friska personer hanteras i första hand med egenvård i hemmet och social distansering. Riskgrupper för svår sjukdom är främst äldre personer med underliggande sjukdomar. Personer i yngre åldersgrupper som insjuknat har oftast fått mycket lindriga symtom som vid en lättare förkylning. Det är nu extra viktigt att man stannar hemma vid förkylningssymtom för att inte utsatta andra för smittrisk, samt att alla är noga med handhygienen.

Smittade i Skåne
Under det senaste dygnet har 33 nya fall av covid-19 konstaterats i Region Skåne. Smittspårningsarbete pågår kring dessa. antal konstaterade fall är nu 131. Hittills har drygt 1600 personer provtagits.

Råd till allmänheten

  • De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte ringa 1177 eller kontakta vården.
  • Blir du sjuk och inte behöver vård, stanna hemma till du blir frisk för att undvika att smitta andra, framförallt äldre personer.
  • Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se.
  • Har du allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhälsomyndigheten.se eller ring 113 13
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.

Det finns också bra information på webben:
1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Pressfrågor om covid-19
Nytt nummer: 044-309 39 76
Bemannas klockan 08.00-16.30