Skip to main content

Pressbulletin om covid-19: 15 mars

Pressmeddelande   •   Mar 15, 2020 11:28 CET

Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut cirka klockan 11.00 måndag – fredag samt vid behov på helger.

Region Skånes ändrade provtagningsrutiner börjar nu troligtvis att påverka antalet konstaterade fall av covid-19.

- Det är för tidigt att säga att det avspeglar antalet insjuknade personer. Den nya strategin, som inriktar sig på att skydda de grupper som riskerar att bli svårt sjuka i covid-19 och motverka spridning inom sjukvården, kommer framöver ge andra siffror än de som tidigare presenterats, säger Per Hagstam, smittskyddsläkare på Smittskydd Skåne.

Under lördagen konstaterades det att två inneliggande patienter på Sus Lund var smittade med covid-19. Så fort detta upptäcktes hanterades det enligt gällande rutiner av Sus chefer och medarbetare. Patienterna isolerades och Smittskydd Skåne och vårdhygien genomförde smittspårning av de patienter och medarbetare som kan ha exponerats för covid-19.

De två berörda patienterna hade kommit in med oklara sjukdomssymptom. I linje med folkhälsomyndighetens riktlinjer kring förändrad provtagningsstrategi, som bland annat ska skydda sjukvården och de mest utsatta grupperna, provtogs berörda patienter och smittan konstaterades.


Smittade i Skåne

Under det senaste dygnet har 20 nya fall av covid-19 konstaterats i Region Skåne. Smittspårningsarbete pågår kring dessa. Antal konstaterade fall är nu 195.

Andra aktuella frågor

När det gäller materialförsörjning till vården har läget förbättrats. Beredskapslagret fylls på och det råder i nuläget ingen akut brist på material.

Skånetrafiken arbetar intensivt med frågan om Danmarks inreseförbud – idag förväntas många anlända till Kastrup och man försöker lösa kapaciteten med nya förutsättningar. Läs mer på Skånetrafikens hemsida


Råd till allmänheten

  • De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte ringa 1177 eller kontakta vården.
  • Blir du sjuk och inte behöver vård, stanna hemma till du blir frisk för att undvika att smitta andra, framförallt äldre personer.
  • Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se.
  • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhälsomyndigheten.se eller ring 113 13
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.


Det finns också bra information på webben:

1177.se
skane.se/coronavirusFolkhälsomyndighetenKrisinformation

Pressfrågor om covid-19
Nytt nummer: 044-309 39 76
Bemannas klockan 08.00-16.30 på vardagar