Skip to main content

Pressbulletin om covid-19: 22 mars

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2020 12:46 CET

Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut cirka klockan 11.30 måndag – fredag samt vid behov på helger.

Ytterligare ett dödsfall i covid-19 i Skåne
Under lördagen avled en äldre man som var smittad av covid-19. Han vårdades på Skånes universitetssjukhus. 

– Nu går våra tankar till den avlidnes familj och vänner, säger Eva Gustafsson, biträdande smittskyddsläkare i Region Skåne.

Mannen, som var i 80-årsåldern, hade underliggande sjukdom och vårdades på sjukhuset sedan förra veckan. 

Av hänsyn till närstående kommer Region Skåne inte lämna några ytterligare uppgifter om den avlidna mannen.

Självskattningstest avlastar 1177 på telefon 

Under helgen har många skåningar hittat till självskattningstestet som guidar invånare som vill veta när och var de ska söka vård och när det räcker att stanna hemma och ta hand om sig själv. 

Tillsammans med egenvårdsråd på 1177.se är testet en bra start för alla som har frågor kring symtom och covid-19 och avlastar vårdcentraler och 1177 på telefon.

Testet togs ursprungligen fram av Region Stockholm och har nu anpassats med skånska hänvisningar.  

Det nås via 1177.ses startsida och Skane.se. Det går också att nå det via direktlänken https://coronatest.skane.se

Aktuella siffror
I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.
Antal konstaterade fall i Skåne: 228 
Totalt antal provtagna i Skåne är cirka 2870
Totalt antal covid 19-patienter som vårdas på sjukhus: 12 (4 i intensivvård och 8 i isolering)
Antal dödsfall: 2

Råd till allmänheten

  • Stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Ha ingen närkontakt med personer över 70 år.
  • De flesta med symtom behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se eller gör ett Självskattningstest
  • Ring 1177 eller din vårdcentral om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se
  • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhälsomyndigheten.se eller ring 113 13
  • Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp.
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.

Det finns flera webbplatser med bra information:

1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation

Pressfrågor om covid-19
Tel 044-309 39 76

Bemannas klockan 08.00-16.30 på vardagar