Skip to main content

Pressbulletin om covid-19: 25 mars

Pressmeddelande   •   Mar 25, 2020 11:21 CET

Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut cirka klockan 11.30 måndag – fredag samt vid behov på helger.

Respektera besöksförbudet
Sedan den 12 mars är det besöksförbud i den skånska sjukvården. Syftet är att begränsa smittspridningen.

Men nu kommer det signaler från flera sjukhus om att besöksförbudet inte upprätthålls fullt ut. Det förekommer till exempel att patienter går ut från avdelningarna och träffar närstående på caféer på sjukhusområdet. På så vis finns det risk för att patienter kan ha utsatts för smitta när de återvänder till avdelningen.

Även om avsikten inte har varit att kringgå besöksförbudet innebär det i praktiken att man riskerar att sprida smitta. Detta bekymrar Rasmus Havmöller, regional chefläkare i Region Skåne.

– Vi måste alla hjälpas åt för att minska risken för smittspridning och därmed skydda våra patienter och medarbetare. Därför är det oerhört viktigt att alla respekterar besöksförbudet, personalens anvisningar och Folkhälsomyndighetens riktlinjer. Alla måste ta ett ansvar. Annars riskerar vi att få en smittspridning inne i sjukvården och det skulle drabba de som är mest utsatta, säger han.

Rekommendation är i stället att hålla kontakt med sin närstående via telefon eller sociala medier medan man är inlagd på sjukhus.

Skånetrafiken ser ett minskat resande
Skånetrafikens verksamhet har påverkats av covid-19. På drygt två veckor har antalet resor i stort sett halverats. Detta i kombination med ökad sjukfrånvaro gör att Skånetrafiken ser över hur trafikutbudet kan anpassas.
Läs Skånetrafikens pressmeddelande

Inbjudan till pressträff
Region Skåne förbereder nu för att stärka upp sjukvården med extra kapacitet. För att berätta om detta och om covidläget i Skåne bjuder Region Skåne in till pressträff.

Tid: Torsdag den 26 mars, klockan 10.00
Plats: Dockplatsen 26, Malmö
Medverkande: Alf Jönsson, regiondirektör; Pia Lundbom, hälso- och sjukvårdsdirektör; Mattias Waldeck, biträdande smittskyddsläkare.

Ta med presslegitimation eller motsvarande.
Pressträffen livesänds på facebook.com/regionskane

Aktuella siffror
I dagsläget provtas endast personer som behöver läggas in på sjukhus samt boende på äldreboenden.
Antal konstaterade fall i Skåne: 244
Antal provtagna i Skåne är cirka 3 300
Antal covid-patienter som vårdas på sjukhus: 23, varav 6 i intensivvård
Antal dödsfall: 2

Råd till allmänheten

  • Stanna hemma om du känner dig förkyld. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du går tillbaka till jobb eller skola. Ha ingen närkontakt med personer över 70 år.
  • De flesta med symptom behöver inte kontakta vården. Följ egenvårdsråd på 1177.se. Ring 1177 eller din vårdcentral om du behöver mer råd och stöd än det som finns på webbplatsen 1177.se – här hittar du också självskattningstestet.
  • Om du har allmänna frågor kan du läsa mer på krisinformation.se eller folkhälsomyndigheten.se eller ring 113 13
  • Om du är över 70 år – försök att hålla dig hemma och be om hjälp.
  • Alla kan bidra genom att inte sprida smittan vidare: tvätta händerna, hosta och nys i armvecket.

Det finns flera webbplatser med bra information:
1177.se
skane.se/coronavirus
Folkhälsomyndigheten
Krisinformation