Skip to main content

Pressbulletin om covid-19 - 2 mars

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2020 12:20 CET

Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne att kontinuerligt skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut klockan 10.30 måndag-fredag och vid behov på helger.

Lägesrapport måndagen den 2 mars
Hittills har Region Skåne analyserat cirka 300 prover, men inget resultat visar på förekomst av covid-19 i Skåne.

Sedan den 3 februari finns en regionövergripande stabsgrupp i Region Skåne som arbetar med covid-19-relaterade frågor. Det handlar bland annat om att:

  • samordna arbetet i olika delar av Region Skåne
  • säkerställa att sjukvården har beredskap att hantera smittade
  • säkerställa att det finns skyddsutrustning
  • säkerställa att allmänheten får korrekt information om sjukdomen och hur man söker vård vid misstanke om smitta.

Råd till allmänheten
Om man har sjukdomssymtom efter att ha vistats i ett riskområde eller har varit i närheten av någon med covid 19-smitta ska man stanna hemma och ringa sin vårdcentral eller telefonnummer 1177. För att få lämna prov krävs en bokad tid. Utanför infektionsklinikerna i Lund och Malmö har särskilda tält satts upp för sådan provtagning.

För allmänna frågor om covid-19 kan man ringa telefonnummer 113 13.

Det finns också information på webben:
skane.se/coronavirus
1177.se
folkhalsomyndigheten.se
krisinformation.se

Nästa uppdatering
Nästa pressbulletin skickas ut tisdagen den 3 mars klockan 10.30.

Pressfrågor om covid-19
Klas Andersson, pressekreterare: 040-675 31 80