Skip to main content

Pressbulletin om covid-19: 8 mars

Pressmeddelande   •   Mar 08, 2020 11:00 CET

Med anledning av den aktuella covid-19-situationen kommer Region Skåne kontinuerligt att skicka ut information till media. Pressbulletiner skickas ut cirka klockan 11.00 måndag – fredag, samt vid behov på helger. 

Lägesrapport söndagen den 8 mars

Det senaste dygnet har ytterligare 5 personer konstaterats smittade av det nya coronaviruset som orsakar covid-19. 

Hittills har därmed Region Skåne totalt 22 konstaterade fall av covid-19. Samtliga nya har befunnit sig i en miljö där det redan finns kända covid-19 fall och ingen av dem är allvarligt sjuka. 

- Det handlar antingen om att man har nära anhöriga med konstaterad covid-19 eller att man befunnit sig i ett slutet resesällskap eller  liknande där någon varit smittad och sjuk, säger Eva Gustavsson, biträdande smittskyddsläkare Smittskydd Skåne.

Smittspårning, för att undvika vidare smittspridning, utförs av Smittskydd Skåne i samtliga fall.

Antalet provtagningar och prover som analyseras för covid-19 ligger för Region Skånes del på cirka ett 100-tal om dygnet.

- Det är i god överensstämmelse med våra prognoser vad gäller förväntat inflöde och bekräftade fall. Det viktigaste just nu är att alla följer de rekommendationer vi och Folkhälsomyndigheten ger så vårt arbete för att minska risken för smittspridning är fortsatt effektivt, säger Eva Gustavsson, biträdande smittskyddsläkare Smittskydd Skåne.

I övrigt lämnar Region Skåne inte ut några uppgifter om patienterna eftersom det är föremål för patientsekretess. Patientsekretessen omfattar bland annat uppgifter om sjukdomstillstånd, personliga förhållanden som bostadsort och arbetsplats.

Råd till allmänheten

Om man har sjukdomssymtom och har vistats i ett riskområde eller har varit i närheten av någon med covid 19-smitta ska man stanna hemma och ringa telefonnummer 1177. För att få lämna prov krävs en bokad tid. Utanför infektionsklinikerna i Lund och Malmö har särskilda tält satts upp för sådan provtagning.

För allmänna frågor om covid-19 kan man ringa till 113 13.

Det finns också bra information på webben:
skane.se/coronavirus

Folkhälsomyndigheten

1177.se

Krisinformation

Region Skåne har under veckan publicerat en film om vikten att tvätta händer och visa hänsyn vid nysningar och hostningar:

https://bcove.video/2TkP3Mk

Nästa uppdatering

Nästa pressbulletin skickas ut på måndag den 9 mars.

Pressfrågor om covid-19 besvaras helg och kvällstid av pressjour: 044- 309 39 77