Skip to main content

Pressinformation från regionstyrelsen 10 juni 2013

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 16:54 CEST

Nyheter i korthet från regionstyrelsens sammanträde den 10 juni 2013 i Kristianstad.

Nya vårdval
Regionstyrelsen vill att regionfullmäktige inför fyra nya vårdval enligt lagen om fri valfrihet. Det gäller vårdval för psykoterapi, ögonsjukdomar (utöver grå starr), hudvård och läkemedelsassisterad rehabilitering för opiatberoende. Under hösten kommer ackrediteringsvillkor och ersättningsmodell att tas fram. (ärende 15-18)

Avsiktsförklaringar för infrastrukturprojekt
På uppdrag av näringsdepartementet har Region Skåne tagit fram en ny Regional transportinfrastrukturplan (RTI-plan) för åren 2014-2025. Planen som omfattar investeringsbehov på drygt 36 miljarder kr ska nu skickas på remiss till kommuner och organisationer. Bland annat krävs investeringar för att undvika flaskhalsar för godstrafiken och arbetspendlingen i regionen. Prioriteringslistan har tagits fram i dialog med Skånes kommuner. (ärende 8)

Sommarjobb för ungdomar och andra jobbsatsningar
För att minska ungdomsarbetslösheten har regionstyrelsen beslutat att under året ge 20 arbetslösa ungdomar i åldern 19 till 25 år arbetslivsintroduktionsanställningar. Ungdomarna ska arbeta inom förvaltningen Regionservice. Vid sidan om detta kommer 30 tillsvidareanställda medarbetare att erbjudas särskilda utbildnings- och introduktionsanställningar. Tanken är att ge medarbetare med vård- och omsorgsutbildning en möjlighet att utveckla sina färdigheter och underlätta för dem att arbeta och utvecklas i sitt yrkesliv på svensk arbetsmarknad.

Regionstyrelsen beslutade även om en särskild satsning på 60 sommarjobb för ungdomar. Likaså att avsätta centrala pengar för arbetet med att öka Region Skånes rekrytering av personer med psykisk funktionsnedsättning som idag står långt från arbetsmarknaden. (ärende 26, 28-29, 31).

Mer information om de aktuella ärendena finns på www.skane.se/RS130610.

Hela dagordningen bifogas som pdf-fil.

Mer information:

Region Skånes pressjour 044-309 39 77 alt Region Skånes presschef Lina Miller via e-post lina.miller@skane.se


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument