Skip to main content

Pressinformation från Vårdproduktionsutskottet/- beredningen

Pressmeddelande   •   Mar 05, 2012 20:16 CET

Nyheter i korthet:

Nya lokaler för den palliativa vården i Ängelholm

Vårdproduktionsutskottet beslutade att godkänna hyresavtalet av den fastighet som Region Skåne tillsammans med Hälsostaden AB har tagit fram ett förslag på. Det innebär att det ska byggas en ny fastighet för den palliativa verksamheten. Byggnaden ska enligt förslaget bland annat innehålla 6-7 slutenvårdsplatser i form av enpatientrum med egen toalett, dusch och plats för anhörig.

Föreslagen byggnation innebär att lagen om offentlig upphandling träder in. En upphandling i konkurrens ska genomföras med Region Skåne som upphandlande myndighet och i samverkan med Hälsostaden AB. (Ärende 6)

Fler somatiska vårdplatser till Helsingsborgs lasarett

Vårdproduktionsberedningen beslutade föreslå regionstyrelsen att godkänna en fysisk utvecklingsplan för sjukhusområdet i Helsingborg. Utbyggnaden kommer att innebära en utökning med cirka 50 somatiska vårdplatser och koncentration av den psykiatriska verksamheten på Helsingsborgs sjukhusområde.

Utvecklingsplanen innebär att det byggs en ny byggnad för psykiatri, laboratorie- och mottagningsverksamhet intill huvudbyggnaden. Somatisk vårdavdelning etableras i huvudbyggnaden. En byggnad rivs och ersätts med paviljonger för att användas som evakueringsbyggnad under tiden för nybyggnad och ombyggnad. (Ärende 8)

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur och kommunikationer. Region Skåne har ca 32 000 anställda och omsätter ca 33 miljarder SEK (2010). Regionfullmäktige är högsta beslutande organ och väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument