Skip to main content

Pressmeddelanden om Lex Maria nu endast på nätet

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2013 14:28 CEST

Region Skåne kommer inte längre att skicka ut nyheter om Lex Maria-fall som pressmeddelanden utan kommer fortsättningsvis endast att publicera dessa på nätet.

www.skane.se/lexmaria kommer alla Lex Maria-fall i Region Skåne att samlas på en och samma sida. Via en prenumerationstjänst på sidan alt RSS så går det att löpande följa nyheterna. I varje enskild webbnyhet om Lex Maria kommer det även fortsättningsvis att finnas med kontaktuppgifter till ansvarig chefläkare.

 

För mer information
Lina Miller, presschef Region Skåne, 044-309 31 17

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.