Skip to main content

Region Skåne bidrag stärker ungas delaktighet i kultur

Pressmeddelande   •   Jun 13, 2018 13:08 CEST

Teater 23 ska projektanställa en ung person med stöd av Region Skånes bidrag Ung kraft. Bild från teatergruppens Föreställningen Fulet, en skräckföreställning i en skolkorridor. Foto: Amelie Herbertsson

Teater 23 i Malmö och Östra Skånes konstnärsgrupp (ÖSKG) på Österlen får Region Skånes bidrag Ung kraft för att projektanställa unga personer, 16-25 år, som under två år kommer att arbeta med de två organisationerna. Skåne är först i landet med denna satsning som främjar utveckling av metoder för ung delaktighet.

- Skånskt kulturliv ska vara välkomnande och öppet för alla som vill vara delaktiga. Bidraget Ung kraft är till för att nå fler unga skåningar och därför är det värdefullt att få in deras perspektiv på hur kulturen kan bli angelägen för och tilltala fler, säger Maria Ward (S) ordförande Region Skånes kulturnämnd.

- Ung kraft är ett angeläget bidrag för att stärka barn och ungas delaktighet och möjlighet till inflytande i kulturinstitutioner såsom teatrar, museer och konsert- och musikhus. Genom de ungas medverkan kan institutionerna finna nya former och metoder för att även nå yngre besökare och publikgrupper, säger Inger Torstensdotter Åhlin (MP), 1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd.

Genom bidraget Ung kraft vill Region Skåne främja ungas och unga vuxnas inflytande och delaktighet i det offentligt stödda kulturlivet. Teater 23 får 400 000 kronor och ÖSKG får 360 000 kronor för att projektanställa unga under åren 2018-2020. Ung kraft-bidraget ska bidra till att utbudet når fler, ökar och blir intressantare för unga och unga vuxna.

Region Skåne har sedan 2015 utlyst Ung kraft-bidrag och knöt vid första utlysningen en följeforskare från Lunds universitet till satsningen. Forskaren visade på behovet av att de unga behöver vara projektanställda, helst två år, för att former och modeller för ung delaktighet ska kunna till fullo etablera sig i organisationen. Därför har satsningen utökats från ett till två år.

Unga och unga vuxna (16-29 år) är den åldersgrupp som i Region Skånes undersökningar av kulturvanor är bland de mest aktiva kulturutövarna jämfört med andra åldersgrupper. Men undersökningarna visar att de unga inte tar del av de stora kulturinstitutionernas utbud i någon särskilt stor utsträckning. Därför vill Region Skåne stimulera såväl de unga som verksamheterna för att stärka utvecklingen och utbytet mellan verksamheten och den unga målgruppen.

De två aktörer som nu fått bidragen verkar på Österlen med Baskemölla som bas och på Lindängen, centrala Malmö som bas. Båda aktörerna har som mål att nå ut brett till fler unga genom nätverksarbete och aktiviteter.

Parallellt med de två nya Ung kraft-projekten på ÖSKG och på Teater 23 verkar även tre andra Ung kraft-verksamheter som sattes igång i början av 2018. Organisationerna är Trelleborgs Museum, Musik i Syd/Kulturkvarteret Kristianstad och Skånes konstförening/Malmö och tillsammans med de nya organisationerna finns goda förutsättningar för utbyte av erfarenheter och utveckling av området. Alla fem organisationer kommer under projekttiden att delge kunskaper och erfarenheter kring ung delaktighet och riktat målgruppsarbete, genom seminarier arrangerade av Region Skåne.

Kontakt på Teater 23; Line Janson, producent, line@teater23.se, 040-30 32 23

Kontakt på ÖSKG; Sofia Enbom, konstpedagogik@oskg.nu, 0414-260 80

Fakta om bidraget Ung kraft
Ungas och unga vuxnas delaktighet och tillgång till kultur betonas i Regional kulturplan för Skåne 2016-2019 och av de skånska kommunerna. Från Region Skånes perspektiv vill man i högre utsträckning erfara att unga och unga vuxna är delaktiga i och har inflytande på det utbud som verksamheter som finansieras med offentligt stöd. Bidraget Ung kraft är ett försök att sätta fokus på unga kulturutövande, att stimulera kulturaktörers arbete med målgruppen och främja ett utbud och en verksamhet som är angelägen för de unga. Årets bidrag fick sammanlagt 11 aktörer att söka och av dessa fördelades bidrag till två, Teater 23 och ÖSKG.

För mer information och kommentarer
Maria Ward (S), ordförande Region Skånes kulturnämnd tfn 0725-99 97 14
Maria Eriksson (S), pressekreterare tfn 0725- 97 14 27
Inger Torstensdotter Åhlin Inger (MP),1:e vice ordförande Region Skånes kulturnämnd tfn 070-694 90 05

Region Skånes kulturförvaltning
Bitr. kulturchef Mats Hallberg 0768-87 19 73 

En vanlig dag i Skåne • föds 44 barn. • besöker 9 826 skåningar en läkare. • besöker 14 690 skåningar en annan vårdgivare än läkare. • blir 446 skåningar inskrivna i slutenvården. • flyttar 127 personer till och 82 från Skåne. • blir vi 43 fler skåningar. • är 192 nationaliteter representerade bland skåningarna. • görs 450 000 dagliga resor med Skånetrafikens bussar och tåg.