Skip to main content

Region Skåne kraftsamlar i arbetet med covid-19

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2020 14:30 CET

Med anledning av det allvarliga läget med covid-19 som nu även har klassats som en pandemi går Region Skåne in i ett nytt skede. I syfte att i möjligaste mån begränsa smittspridningen kommer det att införas ett besöksförbud för den som vill besöka en anhörig som vårdas på vårdavdelning eller mottagning från och med klockan 17.00 ikväll.

– Region Skåne har ett stort och viktigt ansvar i den här allvarliga situationen för att kunna säkerställa hälso- och sjukvårdens kapacitet. Vi följer utvecklingen mycket noga och har växlat upp vårt krisledningsarbete och arbetar gemensamt, alla Region Skånes verksamheter är involverade. Vi måste värna de som har störst behov av vård och därför är det oerhört viktigt att alla i det här läget tar ansvar och bidrar, säger regiondirektör Alf Jönsson.

Ändrade rutiner
Mot bakgrund av att covid-19 nu har klassats som en pandemi och det finns stor risk för smittspridning i samhället kommer bland annat rutiner för provtagning och omhändertagande av smittade att förändras.

– Nu måste vi fokusera på att skydda äldre och sköra personer och de som tillhör någon riskgrupp, exempelvis personer med nedsatt immunförsvar. För att kunna upprätthålla en säker och tillgänglig vård, behöver vi också skydda våra medarbetare inom all vård och omsorg. Vi behöver alla ta ansvar för vår personliga handhygien. Tvätta händerna och stanna hemma från arbete, skola och fritidsaktiviteter när ni är sjuka, säger Region Skånes smittskyddsläkare Eva Melander.

Drop in-mottagningar stängs
För att i möjligaste mån undvika att det finns risk för att patienter ska sprida smitta i vårdcentralernas väntrum kommer vårdcentraler som drivs i Region Skånes regi att boka in alla patienter på planerad mottagning och samtidigt stänga sina öppna infektionsmottagningar. 

Krisberedskap i Region Skåne
Region Skånes krisledning arbetar utifrån de politiskt beslutade planer som finns både för pandemi och krisberedskap.

– Vi följer utvecklingen noggrant och vi förbereder oss för att kunna ta emot ett större antal patienter med covid-19. Vi arbetar även intensivt med att säkerställa att vi säkrar tillgång till relevant skyddsutrustning och läkemedel eftersom det råder materialbrist i hela landet och i Europa, säger Carl Vigre, beredskapsöverläkare.

Pressfrågor om covid-19
044-309 39 76
Bemannas vardagar klockan 08.00-16.30