Skip to main content

Region Skåne satsar 4,7 miljoner kronor på kulturprojekt

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 13:00 CET

I Skånes Hemslöjdsförbunds digitala gömmor finns inspiration för unga formgivare och slöjdare som sporras till nya idéer i ett projekt som får utvecklingsbidrag från Region Skåne. Foto: Elisabeth Dunker

Region Skåne satsar 4,7 miljoner kronor på utvecklingsprojekt inom kulturområdet. Sammanlagt 32 kulturaktörer delar på pengarna. Det är resultatet av årets andra fördelning, där det kom in sammanlagt 112 ansökningar om 21,4 miljoner kronor.

Under 2016 har Region Skåne drygt 10 miljoner kronor att fördela i utvecklingsbidrag inom området kultur. Utlysning sker vid två tillfällen per år men kan även utlysas vid andra tillfällen för särskilda, tematiska utvecklingsinsatser.

Vid årets andra ansökningstillfälle har totalt 112 ansökningar kommit in.

Fördelningen är gjord med utgångspunkt för målen och prioriteringarna i Regional kulturplan för Skåne. Region Skåne ska verka för ett kulturutbud av hög kvalitet med både bredd och spets som är tillgängligt för invånarna i hela Skåne.

Kort presentation av 3 av de 32 beviljade utvecklingsprojekten (alla projekt presenteras på hemsidan, se länk nedan):

Skånes Hemslöjdsförbund: Väva spis - intryck och uttryck från Hemslöjdens samlingar (200 000 kr)
Skånes Hemslöjdsförbund får 200 000 kronor från Region Skåne till ett samarbetsprojekt med Fine Little Day, där formgivare och slöjdare/småskaliga tillverkare tar fram unika föremål och försäljningsprodukter med inspiration från Hemslöjdens samlingar. Projektet redovisas i utställningsform i bland annat Landskrona, Kristianstad och Lindome, och på ett seminarium i anslutning till Utvalt i Skåne. Skånes Hemslöjdsförbund vill genom projektet nå främst yngre, som är verksamma inom eller har intresse för slöjd, konsthantverk och form.

I Hemslöjdens samlingar finns många exempel på fruktbara samarbeten mellan Hemslöjden och textilformgivare vid 1900-talets mitt. I projektet sammanförs formgivare med slöjdare/andra småskaliga tillverkare för att utforska förutsättningarna och prova samarbetsmodeller för produktutveckling och produktion idag. De olika kompetenserna kan sporra varandra till förnyelse och utveckling, både i produktionen och för den enskilda individen. Utgångspunkt för utvecklingsarbetet är produktidéer av Elisabeth Dunker, formgivare, fotograf och bloggare för FLD och illustratören Henning Trollbäck från i ett tidigare samarbete.

Södra Communityteatern: En treårsplan för Communityteater i Skåne (250 000 kr)
Södra Communityteatern i Malmö arbetar i första hand med underrepresenterade målgrupper och vill genom verktyg hämtade från communityteatern öka representationen av dessa gruppers egna berättelser samt närvaro på scen och i salong. Region Skåne ger 250 000 kronor till verksamheten som bland annat producerar stora bygdespel och mindre föreställningar med amatörer och proffesionella, driver teaterskola, ledarutbildning, communitycamera, seminarier, språkskola och debattarrangemang. Södra Communityteatern verkar för en teater på de aktivas villkor, en teater för social förändring genom deltagarnas medskapande.

Lunds kommun: Litteralund på väg (33 000 kr)
Fler skånska kommuner kommer kunna ta del av det skolprogram som festivalen Litteralund erbjuder. Lunds kommun får 33 000 kronor från Region Skåne till projektet ”Litteralund på väg” för att bygga upp en turnéorganisation och sprida innehållet i festivalens skolprogram till kommuner i Skåne. Genom att flera kommuner delar på kostnader ska fler skolor runt om i Skåne kunna få besök också av långväga svenska och internationella författare. Man vill också genom projektet höja kompetensen runt författarbesök på skolor. Ambitionen är att på sikt få ett självfinansierat koncept där många kommuner delar på författarnas resor och boende.

Följande 32 verksamheter beviljas bidrag:

 1. ABF Malmö: för projektet Malmö Seriefest (85 000 kr)
 2. ajabu!: för projektet Femena Skåne (200 000 kr)
 3. Bombina Bombast, Malmö: för projektet Local Hero Part 2 (125 000 kr)
 4. Brita Björs, Malmö: för projektet Folkmusikens Beyoncé (90 000 kr)
 5. Centrum för dramatik SYD: för projektet Dramatik i Skåne - Manusfolket (175 000 kr)
 6. Föreningen C-Y (ContemporarY): för projektet Sound Disturbance/Sound Art Days Malmö/Hearing the visual (50 000 kr)
 7. Doc Lounge: för projektet Doc Lounge Live 2016-2018 (250 000 kr)
 8. Föreningen ARNA i Fågelriket, Harlösa: för projektet Birds upside down (93 000 kr)
 9. Kollaborativet, Malmö: för projektet …när vi lyser för varandra… (150 000 kr)
 10. Konstitutet, Malmö: för projektet Interregional resursutveckling med fokus på kompetensutveckling inom bild- och formkonsten och interregionell dialog om metodutveckling för resurser inom bild- och formkonsten (150 000 kr)
 11. Kulturföreningen Inkonst, Malmö: för projektet Intonal (200 000 kr)
 12. Lilith Performance Studio, Malmö: för projektet You are invited… (100 000 kr)
 13. Lunds kammarsolisters vänner: för projektet LuKaS – Lunds Kammarsolister (30 000 kr)
 14. Lunds kommun: för projektet Litteralund på väg (33 000 kr)
 15. Malin Andersson Film, Malmö: för projektet Projekt Blodssystrar (200 000 kr)
 16. Malmö Dockteater: för projektet ”0,10” (250 000 kr)
 17. Mediaverkstaden Skåne: för projektet Swedish Artist´s Book Fair (80 000 kr)
 18. Mediaverkstaden Skåne: för projektet Julbokmarknad 2016 (30 000 kr)
 19. MINT/Nordisk Barn Media Festival: för projektet Nordic Kids Media Festival (150 000 kr)
 20. Miscellaneous AB, Malmö: för projektet Figuren (150 000 kr)
 21. Scenkonstkollektivet PotatoPotato, Malmö: för projektet I´m her(e) (170 000 kr)
 22. Sardine Sauvage: för projektet Jag behöver ömsa skinn ibland (115 000 kr)
 23. Share Music: för projektet Share Music i Skåne 2.0 (250 000 kr)
 24. Skånes Hemslöjdsförbund, Landskrona: för projektet Väva spis (200 000 kr)
 25. Skånska Operan, Malmö: för projektet Madame Butterfly – turné i Skåne (200 000 kr)
 26. Sommarteater på Krapperup: för projektet Tolvskillingsoperan (250 000 kr)
 27. SpectScenkonst, Lund: för projektet Som man bäddar (150 000 kr)
 28. Studieförbundet Bilda Sydväst: för projektet Kulturkompis Skåne – Make friends through culture (50 000 kr)
 29. Södra Communityteatern, Malmö: för projektet En treårsplan för Communityteater i Skåne (250 000 kr)
 30. Teater mutation, Malmö: för projektet Konvergens (125 000 kr)
 31. Without Walls: för projektet The Political Body (100 000 kr)
 32. Woodpecker Projects, Malmö: för projektet The Encouter of Bodies (245 000 kr)  

För mer information om beviljade utvecklingsbidrag:
Utvecklingsbidrag hösten 2016

För mer information och kommentarer:
Gitte Grönfeld Wille, kulturchef tfn 040 – 675 33 87

För frågor om enskilda projekt hänvisas till Kultur Skåne utvecklare: 

Rosi Gerlach, teater och dans tfn: 040 - 675 37 36

Jaana Järretorp, bildkonst/form och design, tfn: 040 - 675 37 24

Karl Magnus Lenntorp, kulturarv tfn: 040-675 37 32

Ann Lundborg, folkbildning och bibliotek, tfn: 040 - 675 37 31

Karin Ohrt, litteratur och serier, tfn: 040 - 675 37 34

Rebecka Randler, musik, tfn: 040 - 675 36 71

Kamilla Rydahl, bildkonst/form och design, tfn: 040 - 675 37 61

Lena Sundgren-Brorsson, film/rörlig bild, tfn: 040 - 675 37 37

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Region Skånes kulturförvaltning – Kultur Skåne – initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. En del av arbetet är att handlägga, följa upp och utvärdera verksamhetsbidrag och utvecklingsmedel. Andra centrala områden handlar om omvärldsbevakning, kommunikation, nationella och internationella kontakter och nätverk.