Skip to main content

Region Skåne upphandlar vindkraftverk

Pressmeddelande   •   Maj 09, 2014 11:00 CEST

Region Skåne har beslutat att upphandla vindkraftverk för att kunna producera el i egen regi. Detaljerna kring upphandlingen, som nu ska starta, presenterades vid en pressträff på fredagen.

Region Skåne tar nu ansvar för riksdagens beslut om en nationell energipolitik där offentliga verksamheter uppmanas att ta större ansvar för utbyggnad av vindkraftverk. 

– Upphandlingen av vindkraften är ett viktigt steg för målet om ett Region Skåne som ska vara fritt från fossila bränslen senast 2020. Samtidigt som vi tar ett ökat ansvar för klimatet så ger beslutet även större rådighet över våra egna elkostnader. Det gör att vi kan frigöra pengar till andra områden i regionens verksamhet, säger Monika Ekström, regionråd (MP) och ordförande i fastighets- och servicenämnden.

40 procent av elen
Upphandlingen omfattar det antal vindkraftverk som kan täcka 40 procent av elbehovet. Att äga vindkraft har visat sig vara den enklaste och mest kostnadseffektiva metoden att både låsa sina elkostnader över tid och samtidigt räkna hem betydande miljövinster. 

Region Skåne bidrar med att tillföra mer förnybar energi till det lokala och regionala elnätet. Landbaserade vindkraftverk Idag förbrukar Region Skåne ca 140 000 MWh/år och vindkraftverken förväntas producera 50-60 000 MWh per år. 

Ska starta under 2014
Upphandlingen omfattar även drift, service och underhåll. Verken kommer att vara landbaserade och uppföras någonstans i landet och byggas enligt den senaste tekniken.

 – Det är marknaden och de vinnande anbuden som styr den geografiska placeringen. Vi handlar upp ett antal nyckelfärdiga vindkraftverk och tecknar arrendeavtal för den platsen där de uppförs, säger Stig Persson, chef för enheten för intern miljöledning vid Region Skånes Koncernkontor. 

Tanken är att byggnationen påbörjas under 2014. Uppförandet tar mellan 18 och 24 månader och planen är att Region Skåne ska kunna ta över verken senast i december 2016.


Kontakt: 

Monika Ekström, regionråd (MP), och ordförande i fastighets- och servicenämnden. Telefon: 0768-87 12 60 

Stig Persson, chef för enheten för intern miljöledning vid Region Skånes Koncernkontor. Telefon: 0768-87 08 53


Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.