Skip to main content

Region Skåne utökar satsning på specialistsjuksköterskor

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2016 08:00 CEST

Till hösten får ännu fler sjuksköterskor i Region Skåne möjlighet att gå en betald specialistutbildning. Personalnämnden satsar 11,5 miljoner kronor på nya utbildningsförmåner. Ett beslut som togs i politisk enighet under onsdagens möte.

Det råder brist på specialistsjuksköterskor i Sverige och i Region Skåne och bristen finns inom i princip alla områden. Personalnämndens senaste kompetensförsörjningsplan visar en förväntad efterfrågan på specialistutbildade sjuksköterskor i Skåne med cirka 2000 personer fram till 2025. Enligt regeringsbeslut ska antalet utbildningsplatser utökas, och nu möter Region Skåne upp detta med resurser.

- Vi ger ännu fler medarbetare möjligheten att specialistutbilda sig med en löneförmån. Genom en omdisponering i personalnämndens budget har vi frigjort medel till ytterligare 100 platser, utöver de 70 som finns redan idag. Det här blir en satsning på våra medarbetare, som också innebär en besparing på sikt, säger Märta Stenevi (MP), ordförande i personalnämnden.

Utbildningsförmånen innebär att en regionanställd sjuksköterska får möjlighet att läsa en ettårig specialistutbildning och samtidigt få en förmån på 19 000 kr/månad.

- Detta är en välbehövlig och efterfrågad satsning för den skånska vården. Under hösten 2016 ger vi ytterligare 100 sjuksköterskor möjligheten till betald vidareutbildning. Det innebär ett betydande tillskott av färdigutbildade specialistsjuksköterskor redo att arbeta i Region Skåne om ett år, säger Amela Hodzic (S), 1:a vice ordförande i personalnämnden.

Kostnaden för de 100 nya förmånerna beräknas till cirka 11,5 miljoner kronor och tas inom ramen för personalnämndens budget för 2016, ur det överskott som nämnden beräknar för året.

- Region Skåne arbetar ständigt med att vara en attraktiv arbetsgivare. Genom att kunna erbjuda fler sjuksköterskor utbildningsförmåner tar vi ett viktigt steg i rätt riktning. Den långsiktiga kompetensförsörjningen måste prioriteras, och utifrån personalnämndens budgeterade överskott var det här en möjlig väg att gå, säger Caroline Wessel (M), 2:a vice ordförande i personalnämnden.

För mer information kontakta

Märta Stenevi (MP), ordförande i personalnämnden
Tel: 0725-540942

Tona Ishaq (MP), politisk sekreterare
Tel: 0703-363251

Amela Hodzic (S), 1:a vice ordförande i personalnämnden
Tel: 0725-52 53 44

Sara Mellander (S), politisk sekreterare
Tel: 0725-056355

Caroline Wessel (M), 2:a vice ordförande i personalnämnden
Tel: 0708-998815

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 40 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.