Skip to main content

Region Skånes revisorers revisionsberättelse för 2017 är klar

Pressmeddelande   •   Mar 27, 2018 16:20 CEST

Region Skånes revisorers revisionsberättelse 2017 är klar och du hittar den på:

https://www.skane.se/politik-och-demokrati/revision/revisionens-arbete/

Granskningsrapporten gällande årsbokslut 2017 hittar du på:

https://www.skane.se/politik-och-demokrati/revision/granskningsrapporter/

För mer information:

Lars-Erik Lövdén, revisorskollegiets ordförande

Telefon: 070-696 65 09

E-post: lars-erik.lovden@skane.se

Revisionens hemsida: www.skane.se/revisionen

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.