Skip to main content

Skånes bästa vårdcentral 2018: Vårdcentralen Anderslöv

Pressmeddelande   •   Mar 28, 2018 14:50 CEST

Anders Åkesson, regionråd (MP), tillsammans med personal från vinnande Vårdcentralen Anderslöv. Från vänster: Clary Hägglund, Charlotta Åkesson, Gunilla Lundström, Eva-Lotte Svensson, Petra Bråhammar, Maria Wallberg.

Vårdcentralen Anderslöv har fått utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2018. Vinnaren avslöjades vid prisutdelningen i Region Skånes lokaler på Dockplatsen idag. Tillgänglighet, kvalitet, god bemanning och fast läkarkontakt är några av de saker som vårdcentralen har lyckats bra med.

Förutom Vårdcentralen Anderslöv var Vårdcentralen Klippan och Capio Citykliniken Mariastaden i Helsingborg nominerade till utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral 2018. Vinnare blev alltså Vårdcentralen Anderslöv.

Motiveringen lyder: ”Utmärkta resultat i Nationella patientenkäten. God bemanning, aktivt utvecklings-, förbättrings- och patientsäkerhetsarbete, hög tillgänglighet och kvalitet, fast läkarkontakt, fungerande uppföljning och kallelsesystem avseende kroniskt sjuka samt ett väl utvecklat samarbete med den kommunala sjukvården gör Vårdcentralen Anderslöv till en värdig vinnare av Skånes bästa vårdcentral 2018.”

Charlotta Åkesson, verksamhetschef för Vårdcentralen Anderslöv, var på plats vid prisutdelningen tillsammans med delar av personalen. Glädjen och stoltheten gick inte att ta miste på.

– Det känns helt underbart. Det är på något sätt ett erkännande för allt det hårda arbete som alla utför på vårdcentralen, säger Charlotta Åkesson.

Utmärkelsen ger Vårdcentralen Anderslöv en prissumma på 60 000 kr och ett glasäpple designat av Hanne Dreutler. Priset delades ut av Anders Åkesson (MP), ordförande för beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.

– Det känns bra att kunna lyfta våra duktiga vårdcentraler. De utgör grunden i sjukvården och det görs ett fantastiskt arbete på alla våra vårdcentraler. Inom regionen har det nu satts igång arbete på flera områden för att stärka tillgängligheten till primärvården och arbetsmiljön för de anställda, säger Anders Åkesson (MP).

Övriga nominerade
Vårdcentralen Klippan och Capio Citykliniken Mariastaden i Helsingborg tilldelades hedersomnämnande i form av diplom, 20 000 kronor och miniatyr av Glasäpplet.

Patientomdömen och kvalitet
Skånes bästa vårdcentral är en årlig utmärkelse som tidigare hette Glasäpplet. Det bedömningskriterium som väger tyngst för utmärkelsen är patientomdömen i den nationella patientenkäten samt vårdcentralens kvalitetsresultat inom utvalda parametrar som till exempel olämpliga läkemedel till äldre och antibiotikatryck. Ärenden till Patientnämnden och IVO vägs också in i bedömningen.

Läs mer om utmärkelsen Skånes bästa vårdcentral

För mer information:

Charlotta Åkesson, verksamhetschef Vårdcentralen Anderslöv. Telefon: 0768-87 07 78

Anders Åkesson (MP), ordförande för beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård.
Telefon: 0725-97 14 27

Anders Wallner, hälso- och sjukvårdsstrateg, ansvarig nomineringsprocessen. Telefon: 040-675 31 30

För kontakt med övriga nominerade vårdcentraler, ring Region Skånes presstjänst. Telefon: 044-309 39 77

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.