Skip to main content

​​Smittspridning av VRE utreds på SUS

Pressmeddelande   •   Apr 06, 2018 10:00 CEST

Fyra fall av VRE (vancomycinresistenta enterokocker) har hittats på barn- och ungdomskirurgiavdelning 65 på Skånes universitetssjukhus i Lund. Ett omfattande arbete pågår nu med provtagning på barn som vårdats på avdelningen och för att hitta smittkällan.

I den regelbundna övervakningen på avdelningen med odling veckovis för resistenta bakterier, hittades först ett fall av VRE och i den efterföljande smittspårningen konstaterades ytterligare tre fall. Alla de fyra fallen som identifierats rör sig om barn som har vårdats på samma rum på avdelningen. De fyra patienterna är endast bärare av bakterien och har inte drabbats av någon sjukdom kopplad till bärarskapet.
- Vi tar detta på väldigt stort allvar och gör vårt yttersta för att hindra spridning. VRE ger sällan upphov till sjukdom men det är väldigt ovanligt med utbrott bland småbarn, säger Marie Ekberg, chefläkare på SUS.

Nu pågår ett arbete med att screena samtliga barn som vårdats på avdelningen sedan den 20 februari, sammanlagt 54 barn. Inneliggande patienter på avdelningen testas kontinuerligt och lokalerna har smittstädats.
- Vi arbetar tillsammans med verksamheten och SUS chefläkare för att spåra smittkällan och för hantera situationen på bästa sätt, säger Erik Sturegård, överläkare och enhetschef på Vårdhygien i Skåne.

Fakta VRE:
VRE (vancomycinresistenta enterokocker) är en vanlig tarmbakterie som utvecklat resistens mot antibiotika. De flesta som drabbas av VRE är bärare av bakterien i tarmen utan att bli sjuka. I de fall VRE orsakar sjukdom behövs behandling med särskilda antibiotika.

För mer information kontakta:
Erik Sturegård, överläkare och enhetschef Vårdhygien, Region Skåne, 040-33 14 13
Marie Ekberg, chefläkare, Skånes universitetssjukhus, 040-33 63 03

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 34 500 anställda och omsätter cirka 44 miljarder kronor (2016). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.