Skip to main content

SUS gör sex Lex Maria-anmälningar kopplat till en läkare

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2016 13:05 CEST

SUS har i dag överlämnat sex anmälningar enligt lex Maria till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Samtliga ärenden är kopplade till den läkare vars medicinska kompetens tidigare i år ifrågasattes av SVT-programmet ”Uppdrag granskning”. Läkaren anmäls samtidigt till IVO som riskindivid för patientsäkerheten.

I samband med programmet öppnade IVO ett tidigare avslutat riskindividärende som gällde läkaren. Samtidigt gav SUS en oberoende granskare i uppdrag att gå igenom läkarens patientjournaler.

De sex anmälningarna enligt lex Maria är resultat av SUS granskning av 300 av läkarens journaler. I de flesta anmälda fallen har läkaren inte utrett patienternas besvär tillräckligt. Han har i vissa fall påbörjat behandling men underlåtit att följa upp resultatet. I samtliga Lex Maria-anmälningar, se nedan, har det förekommit allvarlig vårdskada eller risk för allvarlig vårdskada på grund av försenad utredning och behandling. Ingen av patienterna har dock fått någon bestående vårdskada.

Två av de anmälda ärendena är också beroende av verksamhetens bristande rutiner och en sjuksköterskas bedömning. Sedan i våras har en strukturerad genomgång av rutiner skett vid SUS samtliga vårdcentraler när det gäller bland annat handledning och avvikelsehantering.

En 40-årig kvinna sökte vård på grund av buksmärtor. Provtagning visade på låga blodvärden. Patienten ordinerades järnmedicinering utan att någon utredning gjordes

Diarienummer 1603152

En 74-årig kvinna sökte för blödning från underliv och urinvägar. Kvinnan blev aldrig kallad till gynekologisk undersökning trots att läkaren noterat i journalen att så skulle ske.

Diarienummer 1603150

En 30-årig kvinna sökte för besvär med riklig menstruation och tidigare järnbrist. Först långt senare kontrollerades hennes blodvärden. Kvinnan tålde inte järntabletter och skulle enligt läkaren ha en alternativ behandling, men fick ingen sådan.

Diarienummer 1603148

En 60-årig man sökte akut med täta urinträngningar. Läkaren gjorde ingen kroppsundersökning. Urinodling visade på bakterieväxt och mannen fick antibiotika. Misstankar om prostatabesvär utreddes inte och patienten kallades inte heller till ett uppföljande besök.

Diarienummer 1603151

En 26-årig man sökte för hastigt påkommen smärta i ena punghalvan. Mannen fick ingen tid samma dag trots att det ska ske vid sådana besvär. En remiss skickades till ultraljud och undersökningen skedde först fyra veckor senare och visade att mannen troligen haft en testikelinflammation.

Diarienummer 1603149

En 75-årig man sökte för diarré. Utredning påbörjades och en koloskopi beställdes. Mikroskopiska prover som togs vid koloskopin visade att mannen har en inflammation i tarmen. Men han underrättas felaktigt av läkaren att allt ser normalt ut.

Diarienummer 1603147

Anmälan om riskindivid.

Diarienummer 1603827

Hittills har drygt 300 av läkarens journaler granskats. Läkarens samtliga journaler håller på att granskas, totalt ca 1000. Oroliga patienter eller anhöriga kan ringa 040-623 44 17.

För ytterligare information kontakta:

Benny Ståhlberg, chefläkare SUS: 0766-48 60 12

Karin Träff Nordström, divisionschef SUS primärvård: 0727-21 36 45

Anna-Lena Boive, pressansvarig SUS: 072-705 75 84

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har drygt 33 500 anställda och omsätter cirka 41,8 miljarder kronor (2015). Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.