Skip to main content

Sven Otto Littorin ny rådgivare i Region Skåne

Pressmeddelande   •   Sep 15, 2012 08:00 CEST

Tidigare statsrådet Sven Otto Littorin har utsetts till särskild rådgivare inom tillväxtområdet Mobila Lösningar. Uppdraget innebär att samordna nationella och regionala insatser rörande forskning, utbildning och innovationer med målet att stärka Skånes och Sveriges position inom dessa områden.

Sven Otto Littorin kommer att ingå i styrgruppen för Forsknings- och Innovationsrådet i Skåne (FIRS) som nyligen bildades i samband med Sony Mobiles varsel i Lund. Styrgruppen består av Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, Per Eriksson, rektor vid Lunds Universitet, Mats Helmfrid, kommunstyrelsens ordförande Lunds kommun samt Mats Ekstrand, regional samordnare för styrgruppens insatser och vd för det skånska branschklustret Mobile Heights.

– Jag är glad för att tillsammans med styrgruppen bygga vidare på möjligheterna som Skåne skapat för långsiktig tillväxt och konkurrenskraft i mobilbranschen. Det är ett smart drag att utse en styrgrupp med både regionala och nationella aktörer som ska agera proaktivt och vända strukturomvandlingar till tillväxt. Vanligtvis utses en varselsamordnare först efter att en kris inträffat, säger Sven Otto Littorin

– Sven Otto Littorins politiska kunskap och kontakter kommer att vara till stor nytta för oss. Styrgruppen kommer bland annat att jobba för nya mobila spetsutbildningar vid de skånska lärosätena, likaså skapa bättre ekonomiska förutsättningar för skånska innovationer. Det är frågor där Sven Otto Littorin blir en viktig länk till nationella aktörer, säger Mats Ekstrand som är vd för Mobile Heights.

– Den globala strukturomvandling som mobilbranschen genomgår påverkar skånskt näringsliv i högsta grad. Genom ett fortsatt samarbete mellan näringsliv, akademi och politik kan vi stärka Skånes position som ledande nav för mobil kompetens och utveckling, säger regionstyrelsens ordförande Pia Kinhult.

Sven Otto Littorin påbörjar sin tjänst i Skåne den 17 september, han kommer att arbeta halvtid och rapporterar direkt till regionstyrelsens ordförande.

Sven Otto Littorin arbetar idag som fristående rådgivare vid en egen konsultbyrå i London och kommer att fördela sin tid mellan Skåne och London.

Mer information

Pia Kinhult, regionstyrelsens ordförande, nås via pressekreterare Johan Folin johan.folin@skane.se, telefon 044 309 30 52.

Sven Otto Littorin, tillträdande särskild rådgivare och Mats Ekstrand, vd Mobile Heights nås via presskontakt Petronella Warg petronella.warg@mobileheights.org, telefon 0733 424 923.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 35 miljarder kronor (2011).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.