Skip to main content

Svensk oförmåga skapar fel vid gränserna

Pressmeddelande   •   Dec 10, 2013 10:10 CET

Idag publicerar Statistiska Centralbyrån årlig statistik över antalet sysselsatta och arbetspendling i Sverige. På grund av oförmåga och obeslutsamhet räknas fortfarande inte, 13 år efter att bron färdigställts, gränspendlare in i den officiella nationella statistiken varken i Sverige eller Danmark. Problemet visar sig i mörkertal och felaktig statistik.

Det som vid första anblick kan verka som ett marginellt problem slår igenom i statistisk som kontinuerlig används och ofta citeras. Ett exempel är att sysselsättningsnivån i både Malmö och Skåne. När de rätta siffrorna är inlagda kan förvärvsfrekvensen bara i Malmö (d.v.s. hur stor andel av den vuxna befolkningen som arbetar) räknas upp med 5 procentenheter, I Skåne 2 procentenheter. Motsvarade fattas 16 000 arbetstillfällen (dagbefolkning) på Själland, i Köpenhamn innebär det cirka 2 procentenheter och i Tårnby kommun där Kastrup ligger hela 8 procentenheter.

Ett annat resultat blir att Malmöbornas totala inkomst i ett nationellt perspektiv blir för låg, många skåningar verkar vara 0-inkomsttagare eller sakna både arbete eller studier. Och att man lätt kan missa vilken viktig injektion Öresundspendlare från Skåne är i StorKöpenhamns ekonomi.

Ytterligare ett exempel är nationella undersökningar kring barnfattigdom där avsaknaden av statistik kring Öresundspendlarnas inkomster riskerar att överskatta barnfattigdomen i kommuner/stadsdelar med många gränspendlare. Detta eftersom gränspendlarnas inkomst inte finns med i statistiken.

Var finns siffrorna att hitta?
Öresunds databas på www.orestat.se är den plats där man kan hämta uppgifterna som beskriver flöden över Öresundsregionen samt jämnförbara statistik för Skåne och Själland. Pendlingen över Öresund har ökat kraftigt under 2000-talet.

- Det är anmärkningsvärt att SCB inte fått ett tydligt uppdrag att integrera gränspendlare i nationell statistik, säger Anna Bjärenlöv projektledare för Örestat III och chef för enheten för samhällsanalys på Region Skåne.

Den svenska delen av Öresundsdatabasen har sedan ett antal år tillbaka finansierats av Region Skåne till skillnad från i Danmark där den danska staten tillskjutit pengar till Danmarks Statistik. För att få klarhet i hur Sverige kommer att agera kring den gränsregionala statistiken och vem som skall finansiera har Region Skåne genom Regionstyrelsens ordförande, Pia Kinhult, kontaktat näringsdepartementet.

Nationell ovana att tänka gränsöverskridande

- Tills vi får svar får vi fortsätta själva som regionala aktörer att beställa och finansiera statistiken. Detta är ett nationellt problem då även den relativt stora arbetspendlingen till Norge, som är utsprid på de flesta svenska län, inte heller existerar i svensk statistik. Felet finns alltså i överallt även om det blir extra tydligt i Skåne och Väst Sverige – där pendlingen är störst, fortsätter Anna Bjärenlöv.

För mer information

Anna Bjärenlöv telefon 040 675 32 57
Mail anna.bjarenlov@skane.se


 

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvården samt utvecklingen av näringsliv, kommunikationer och kultur i Skåne. Region Skåne har cirka 32 000 anställda och omsätter cirka 38 miljarder kronor (2013).Region Skånes högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs av invånarna i Skåne.

Bifogade filer

PDF-dokument