Region Dalarna erbjuder fler praoplatser för elever på högstadiet

Pressmeddelanden   •   Aug 19, 2019 08:45 CEST

Nu ska flera unga i Dalarna få chansen att prova på vårdyrket: "Vi är oerhört glada att vi kan erbjuda ännu fler praoplatser och på fler orter. Det är positivt för både vår verksamhet och för eleverna," säger Mika Söderström, chef för kompetensförsörjning, Region Dalarna.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan på grund av bristande följsamhet till rutiner vid handläggning av en patient med KOL

Pressmeddelanden   •   Jul 11, 2019 09:09 CEST

Patienter med kroniska lungsjukdomar såsom KOL löper extra stor risk att drabbas av ett allvarligt sjukdomsförlopp vid luftvägsinfektioner. Det är därför viktigt att de omhändertas på ett strukturerat sätt när de söker vård. "Vården bör också ha en lägre tröskel för att behandla med antibiotika jämfört med när friska individer söker för liknande besvär," säger Roger Larsson, chefläkare.

I år står Söderhamn som värd för Miljötinget

Pressmeddelanden   •   Jul 09, 2019 09:02 CEST

Fokus på biologisk mångfald när ungdomar från Dalarna och Gävleborg träffas på årets Miljöting: "De flesta känner idag till att vi står inför allvarliga klimatförändringar, men något som de ideellt aktiva ungdomarna i projektet valt att lyfta i år är hur detta påverkar vår biologiska mångfald. Hur viktigt det är för vår planet," säger Anna Sjögren, projektledare Miljötinget, Region Dalarna.

Region Dalarna gör lex Maria-anmälan med anledning av försenad cancerdiagnos

Pressmeddelanden   •   Jul 05, 2019 08:43 CEST

En 69-åring man får sin cancerdiagnos fördröjd på grund av att rutiner kring provsvar och symtombild inte följts: "I det här fallet har man frångått de standardiserade vårdförloppen vilket är ytterst beklagligt då det sannolikt fördröjt patientens diagnos," säger Roger Larsson, chefläkare Region Dalarna.

Ny livsmedelsstrategi ska öka lokal livsmedelsproduktion

Nyheter   •   Jul 02, 2019 16:30 CEST

Dalarna har antagit en ny regional livsmedelsstrategi. Visionen är att skapa mer värden med mat från Dalarna. Målet är att Dalarna med konkurrenskraftiga företag och hållbara metoder ska öka livsmedelsproduktionen och ge smakrika och hälsosamma livsmedel som skapar sysselsättning, hållbar tillväxt och en levande landsbygd för nuvarande och kommande generationer i hela Dalarna.

Region Dalarna vill sätta ungas delaktighet i centrum

Pressmeddelanden   •   Jul 01, 2019 08:54 CEST

Unga på landsbygden och i utsatta områden känner sig mindre delaktiga i samhället än unga i städerna. "Delaktighet är viktigt för de ungas egen självkänsla och välbefinnande, men också för att vi ska ha ett levande och demokratiskt samhälle. Det finns många risker kopplade till att känna utanförskap, som till exempel ohälsa och riskbeteende," säger Johanna Tangnäs, ungdomsstrateg, Region Dalarna.

Region Dalarna samarbetar med kommunerna för en säkrare vård i sommar

Pressmeddelanden   •   Jun 26, 2019 09:04 CEST

Region Dalarna och Dalarnas kommuner ökar i sommar samarbetet för att ge de äldre och sköraste medborgarna en säkrare vård. "Patienter ska få vård på rätt plats och ingen ska behöva ligga på sjukhus i onödan," säger Elisabet Franson, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Dalarna.

Gynekologisk cellprovtagning räddar liv!

Pressmeddelanden   •   Jun 25, 2019 09:01 CEST

Antalet fall av livmoderhalscancer i Dalarna har ökat de sista åren. "Vi har nu ca 20 fall per år, jämfört med tidigare ca 10-15 fall per år," säger Hanna Sahlgren, specialistläkare inom gynekologi och medicinskt ansvarig för cellprovtagningsverksamheten på Kvinnokliniken i Dalarna. "Vid cellprovtagningen kan man upptäcka förstadier till cancer som man kan behandla bort."

Ungdomar från Dalarna erbjuds stipendium för studier i USA.

Nyheter   •   Jun 24, 2019 15:58 CEST

Otto och Karolina Larsons stipendiefond erbjuder ett stipendium för eftergymnasiala studier vid Alexandria Technical College i Minnesota, USA. Stipendiet bekostar avgifter för två terminers studier, samt boende. Enligt donatorn skall stipendiet erbjudas ungdomar från Dalarnas län med förtur för elever från Lima socken i Malung - Sälens kommun.

Svensk och norsk ambulans i unikt samarbete

Nyheter   •   Jun 20, 2019 14:40 CEST

I veckan kopplade den svenska och norska ambulansen ihop sina kommunikationssystem för att kunna hjälpa varandra. ”Genom att ta del av varandras anrop kan vi samverka med varandra oavsett om ambulansen som kommer fram till patienten är norsk eller svensk. Det ger oss möjlighet att hjälpa patienter effektivare”, säger Ola Jönsson från ambulanssjukvården i Region Dalarna.

Kontaktpersoner 164 kontaktpersoner

  • Presskontakt
  • Presstjänst
  • korummthuncrikntatmpiohdn.fupruresiwstcjjaqdnssdt@enreyqgivkondcdalwlalzrnuoa.fysejd
  • 010-249 90 20

Om Region Dalarna

Tillsammans arbetar vi för ett hälsosamt Dalarna!

Region Dalarnas uppgift är att göra Dalarna till en ännu bättre plats att leva på. Vi ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, hjälpmedel, folkhögskolor och arbetar med folkbildning, forskning, folkhälsa och kultur. Vi arbetar också med utvecklingsfrågor inom infrastruktur, näringsliv, arbetsmarknad och miljö.

Adress

  • Region Dalarna
  • Box 712
  • 79129 Falun
  • Sverige