Skip to main content

1,8 miljoner i fortsatt stöd till Fryshuset

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 14:22 CET

Regionförbundet stödjer Fryshusets verksamhet fram till och med 2018 med 1,8 miljoner kronor. Det beslutades på regionförbundets arbetsutskott i dag.

Redan i dag bedrivs ett 50-tal olika verksamheter inom områdena skola, ungdomskultur, föredöme och framtidstro, arbete och entreprenörskap. Målsättningen med verksamheten de kommande två åren är bland annat att starta minst två nya verksamheter riktat till individer i åldrarna 0-30 år utifrån lokala behov i länet. Fryshuset kommer arbeta inom fyra olika områden:

  • Arbete/entreprenörskap: Stödja unga i att skapa ungdomsdrivna projekt samt arbeta med delaktighet och inkludering för de som står längre från arbetsmarknaden.
  • Skola: Utbilda unga i demokratiska rättigheter och skyldigheter samt arbeta för ungas psykiska välmående och hälsa.
  • Föredöme/framtidstro: Arbeta inkluderande med ensamkommande, erbjuda föräldrautbildning på modersmål för en snabbare förståelse om hur det svenska samhället fungerar.
  • Ungdomskultur: Skapa aktuella och positiva sammanhang utifrån ungas behov och passioner.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se