Skip to main content

800 000 kronor till projekt för ökat studentinflytande

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2017 14:12 CET

800 000 kronor till ett projekt som ska öka Linnéstudenternas inflytande inom regional utveckling. Det beslutades på regionförbundets arbetsutskott i dag.

Projektet, som drivs av Linnéstudenterna, handlar om att ge studenterna en bättre insyn i regionens näringsliv, arbetsmarknad samt sociala och kulturella förutsättningar för att på så sätt stärka deras engagemang inom regional utveckling. Projektet ska också öka intresset för att bosätta sig i regionen efter avslutad utbildning. Några av de aktiviteter som planeras:

  • Enkätundersökning och dialogseminarier för att kartlägga och analysera vilka motiv som studenter uppger som skäl för att engagera sig i frågor som rör sin regions utveckling.
  • Möten mellan studenter och näringsliv, offentlig verksamhet i länets kommuner med syfte att förlägga studentaktiviteter utanför det traditionella campusområdet.
  • Deltagande i olika regionala forum samt medverkan i forskningsdagar, styrelsearbete, näringslivsråd med mera.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se