Skip to main content

”Fler YH-utbildningar behövs i Kalmar län”

Pressmeddelande   •   Feb 20, 2017 10:13 CET

Myndigheten för yrkeshögskolan beviljade nyligen nya YH-utbildningar. Fördelningen ges underbetyg av Regionförbundet i Kalmar län som nu efterlyser fler utbildningsplatser till länet

- Kalmar län befinner sig i ett akut läge gällande kompetensförsörjning. Behoven av kompetens och utbildad arbetskraft inom industri, övrigt näringsliv och offentlig sektor ökar hela tiden. De utbildningar som sökts av aktörer i länet är inom de kompetenser där näringsliv och offentlig sektor har sina mest akuta behov. Att bara en utbildning blev beviljad är under all kritik, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

Myndigheten beviljade 351 nya utbildningar förra veckan. Av de 22 utbildningar som YH-anordnare i Kalmar län hade sökt, beviljades en vilket gör att regionförbundet nu agerar. I en skrivelse till regeringen ställer regionförbundet krav på att antalet utbildningsplatser inom YH måste ökas redan till hösten 2017. Man kommer även att träffa utbildningsutskottets ordförande Lena Hallengren den 27 februari.

- Vi får dubbla signaler från regeringen. Å ena sidan påtalar man vikten av att hitta snabba vägar ut i arbetslivet, vilket YH-utbildningar är. Å andra sidan ges inte möjligheten att få erbjuda dessa utbildningar. Fortsätter det så här är risken att ett företag av kompetensskäl flyttar från mindre och medelstora orter till städer vilket i så fall spär på urbaniseringen, säger Tomas Kronståhl, ordförande i primärkommunala nämnden.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se