Skip to main content

Gott betyg till verkstadsindustrier i länet

Pressmeddelande   •   Jan 25, 2016 10:00 CET

Verkstadsindustrierna i Kalmar län får gott betyg för sitt miljöarbete. Det konstaterar länets miljökontor efter inspektioner i nio av länets kommuner.

Inspektionerna har gjorts för att öka kunskapen och förbättra den miljömässiga hanteringen av maskiner och skäroljor på verkstadsindustrier. Resultatet visar bland annat att 90 procent av industrierna hade bra rutiner för underhåll av maskinerna. 75 procent hade genomfört riskbedömningar.

- Att göra riskbedömning är viktigt. Det handlar om gå igenom vilka riskscenarion som kan uppstå i verksamheten, när de kan tänkas inträffa och vilken miljöskada de medför. Man ska också göra en plan över hur man ska agera om något inträffar. Att tänka efter före helt enkelt, säger Karen Jensen, projektledare för Miljösamverkan Sydost.

Inspektionerna visade även att 78 procent av verkstadsindustrierna har en förteckning över kemiska produkter. 77 procent har inga produkter med klorparaffiner eller andra klorerade ämnen. Nästan lika stor andel, 76 procent, har inga produkter med borsyra.

- Att använda sig av kemikalieförteckningar är viktigt för att veta vilka ämnen kemikalierna innehåller och om dessa är farliga för människor och miljö. Med den kunskapen kan man lättare arbeta för att minska eller göra sig av med dessa i verksamheten, säger Karen Jensen.

Överlag får en majoritet av verkstadsindustrierna gott betyg för deras arbete med miljöfrågor. Det som miljöinspektörerna bedömer kan bli bättre är hur man arbetar med utfasningen farliga ämnen.

- Att man satsar på att fasa ut giftiga ämnen i produktionen är dels viktigt för miljön, dels för konkurrenskraften. Konsumenter ställer allt högre krav på giftfria produkter. De industrier som satsar på detta har därför mycket att vinna, säger Karen Jensen

Totalt 45 företag har inspekterats i Emmaboda, Nybro, Mörbylånga, Mönsterås, Oskarshamn, Hultsfred, Vimmerby, Västervik och Kalmar. De företag som fått krav på åtgärder kommer att följas upp under 2016. Projektet har samordnats genom Miljösamverkan Sydost.

Fakta:
Skärvätskor används vid skärande bearbetning och slipning för både smörjning och kylning. Dessa kan innehålla farliga ämnen som är viktiga att fasa ut om alternativ finns. Exempel på dessa är klorparaffiner som lagras i kroppen och som kan ha en effekt på fortplantningen vid höga doser. Det finns också risk för att de kan vara cancerframkallande. Vissa av dessa får inte användas i dag. Borsyra är ett annat exempel. Ämnet kan ha effekt på fortplantning och får inte användas.

Kontakt: 

Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost, tfn: 070-390 88 24

Exempel på företag som har medverkat i inspektionen är BeGe Plåtindustri AB. För intervju med företaget, kontakta VD Christian Karlsson, tfn: 0491-76 68 87


Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se