Skip to main content

​Kulturfrågorna landstingets ansvar från och med 1 januari

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 12:40 CET

Regionförbundets styrelse beslutade idag att ändra i förbundsordningen och stryka punkten som lyder ”att ansvara för regional kulturverksamhet samt fördela regionala kulturanslag”.

Det här görs med bakgrund av den utredning som landstinget tillsatt om ansvaret för regional kulturverksamhet och som blev klar 1 september i år. I sina slutsatser konstaterade utredare Kent Johansson bland annat att ansvaret för kulturverksamheten kan överföras till landstinget vid årsskiftet genom att

  • Landstinget övertar ansvaret för regional kulturverksamhet, fördelning av regionala kulturanslag, fördelning av anslag till studieförbund, ungdomsorganisationer och idrott.
  • Landstinget inrättar en särskild politisk organisation med en egen årsbudget som tar över de ansvarsområden som förs över från regionförbundet.
  • Landstinget och regionförbundet kommer överens om vilka anslag som kommer att ingå i landstingets ansvar.
  • Förändringen i personalansvaret för berörda personer sker genom principerna för verksamhetsövergång.

– Kulturfrågorna kommer även fortsatt att vara en viktig del i det regionala utvecklingsarbete som regionförbundet ansvarar för. Det blir därför viktigt att hitta bra samverkansformer mellan regionförbundet och landstinget i det kommande arbetet, säger Ulf Nilsson, regionförbundets ordförande.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se