Skip to main content

Projekt ska minska farliga ämnen i länets förskolor

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2016 09:02 CET

Farliga ämnen finns överallt på förskolor, bland annat i plastleksaker, skumgummimattor och i gamla elektronikprylar. På många håll i länet arbetar förskolor med att minska detta. Det konstaterar länets tolv miljökontor som under året har drivit ett projekt för att minska farliga ämnen i länets förskolor.

Under våren genomförde alla länets miljökontor en enkätundersökning riktad till alla förskolor i Kalmar län. Syftet var att informera samt att få en bild över hur förskolorna jobbar. Arbetet med projektet Giftfri förskola samordnas genom Miljösamverkan Sydost. Svaren berör över 7000 barn.

Farliga ämnen kan finnas överallt i barnens miljö. Det kan handla om gamla elektronikprylar, tryckimpregnerat trä, väggfärg, skumgummi i madrasser och plastleksaker utan märkning. Mjuka plastleksaker kan exempelvis innehålla ftalater och det är ett ämne som kan vara farligt för barnen.

Kartläggningen visade att det redan i dag görs en hel del insatser för att minska barnens exponering. De flesta använder exempelvis miljömärkta rengöringsprodukter samt serverar ekologisk mat. Många undviker att värma mat i plast och använder inte våtservetter.

Det är viktigt att förskolorna har en ansvarig för arbetet med en giftfri förskola och att rutiner införs i förskolans egenkontroll. Eftersom barnen vistas mest inomhus är det bra att börja arbetet där.

Som en del i projektet går Miljösamverkan Sydost nu ut med en broschyr med resultat och tips till föräldrar och förskolor.

Så kan man minska gifter på förskolorna:

  • Rensa bort plastleksaker som är äldre än 2007
  • Rensa ut elektronik som inte fungerar som leksaker
  • Ställa krav på giftfria produkter vid upphandling
  • Vädra efter rengöring
  • Städa i undanskymda utrymmen där dammet samlas
  • Använda giftfria byggmaterial

Läs mer om insatserna inom projektet Giftfri förskola 2016

Folder om giftfri förskola

Fakta om farliga ämnen
Med farliga ämnen menas ämnen som kan orsaka cancer, vara hormonstörande och försämra barnens framtida reproduktionsförmåga. Exempel på farliga ämnen som kan finnas i barns miljö är ftalater och bisfenol A.

Kontakt:
Karen Jensen, Miljösamverkan Sydost, 0480 - 448380
Christine Dahlgren, Mönsterås kommun, tfn 0499 - 17152
Charlott Johansson, Mörbylånga kommun, tfn 0485 - 47049
Marie Lindström, Oskarshamns kommun, tfn 0491 - 88315

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se