Skip to main content

​Regionförbundets samarbete med Fryshuset fortsätter

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 12:40 CET

Sedan 2014 har regionförbundet stöttat etableringen av Fryshuset i Kalmar län. Inställningen är nu ömsesidig om att ett fortsatt samarbete är bra för länet och regionförbundets styrelse beslutade idag därför att teckna ett nytt samarbetsavtal för åren 2016-2018.

Arbetet ses som en viktig del i att hjälpa kommunerna att skapa bra verksamheter och villkor för unga i skolan på fritiden och på väg in i arbetslivet. Samarbetet hittills har utvärderats kontinuerligt och regionförbundet ingår också i den styrgrupp som tillsatts för etableringen av Fryshuset.

– Vi ser det som självklart att fortsätta stötta Fryshusets satsning i länet. Behovet av att ge unga i kommunerna bra förutsättningar och att hitta mer permanenta former för det kommer inte att minska, tvärtom, säger Ulf Nilsson, regionförbundets ordförande.

Avtalet går i korthet ut på att regionförbundet hjälper Fryshuset att informera och sprida kunskap om utvecklingsarbetet i länet till regionförbundets styrelse, primärkommunala nämnden och kommunerna i länet. Fryshuset står för en chef som fortsätter att bygga strukturer i länet och jobba för en etablering i fysiska lokaler. Påbörjade samtal med 2-3 kommuner fortsätter kring den här frågan.

Fryshuset och regionförbundet finansierar arbetet med 50% vardera och regionförbundet reserverar 600 000 kronor årligen av regionala utvecklingsmedel (s.k. 1:1-medel).

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se