Skip to main content

Sverigeförhandlarna går vidare med höghastighetsbana i väst: ”Vi står fast vid vårt underlag”

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2016 11:34 CET

Idag kom beskedet att sverigeförhandlarna kommer fortsätta en dialog med parterna som förespråkar en västlig sträckning av den höghastighetsbana som ska byggas mellan Stockholm och Malmö.

- Vi kan konstatera att man valt att endast knyta samman storstäderna och inte få till ett bygge som gynnar hela Sverige. Vi står fast vid vårt underlag som vi anser är det bästa för Sverige och som gynnar människor, näringsliv och kunskapsbildning i hela landet, säger Bo Frank (M), kommunstyrelsen ordförande i Växjö.

- Vi är oerhört besvikna då dragningen inte optimerar tillväxtförutsättningarna i Sydöstra Sverige, säger Ulf Nilsson, ordförande i Regionförbundet i Kalmar län och Harald Hjalmarsson, vice ordförande i Regionförbundet i Kalmar län.

Nätverket Höghastighetsbanan kommer nu gå igenom skälen till beslutet och analysera dessa.

- Vi ska titta på motiveringen och bedöma det underlag som beslutet värderas på. Vi kommer följa den fortsatta processen noggrant och vara en konstruktiv aktör för att nu få en lösning som bäst gynnar regionen, säger Kristina Thorvaldsson, projektledare på Växjö kommun.

Regionförbundet i Kalmar län fortsätter nu arbetet för en upprustning av Kust till kust-banan och Södra stambanan, tillsammans med kommunerna i sydöstra Sverige.

- Vi rustar nu inför Trafikverkets nationella plan som ska vara färdig 2018. Anslutningen i Linköping för Tjust- och Stångådalsbanan blir nu än mer viktig att jobba för. Det gör även satsningen på Kust- till kustbanan, säger Ulf Nilsson och Harald Hjalmarsson.

Kontakt:
Ulf Nilsson, ordförande, tfn: 070-530 25 09
Harald Hjalmarsson, vice ordförande, tfn: 0490-25 40 33
Kristina Thorvaldsson, projektledare, 0733-68 71 45

Om Nätverket Höghastighetsbanan:Nätverket Höghastighetsbanan består av kommunerna Kalmar, Karlskrona, Nybro, Emmaboda, Lessebo, Växjö, Alvesta, Älmhult och Hässleholm, samt Region Blekinge, regionförbundet i Kalmar län, Blekinge Tekniska Högskola och Linnéuniversitetet. Nätverket har gjort ett gemensamt politiskt avstamp för en östlig sträckning och ställt sig bakom en gemensam avsiktsförklaring.

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se