Skip to main content

Tjänstesektorn växer och går om länets varuproduktion

Pressmeddelande   •   Apr 10, 2018 10:38 CEST

Försäljningen av tjänster i Kalmar län ökar samtidigt som varuproduktionen minskar. Det visar siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB

- Under 2016 var bruttoregionalprodukten, BRP, 81 miljarder kronor i Kalmar län. Då ingår även t.ex. kommuner och landsting. Om vi jämför värden för varor och tjänster som produceras av företag i Kalmar län visar det sig att 51 procent är tjänster och 49 procent är varor. Det är ett historiskt skifte från att varor har dominerat i länet, säger Helena Nilsson, regionförbundet.

Källa: Statistiska Centralbyrån. Egna beräkningar

I slutet av 00-talet stod varorproduktionen för cirka 55 procent och tjänster för 45 procent. Nedgången för varor vid den ekonomiska krisen 2009 blev dock mycket större än för tjänsterna. Trots återhämtning inom främst industrin så har tjänsterna ökat och passerade 2014 varorproduktionen som den största delen av värdet i BRP för Kalmar län.

Även sett till antal anställda har varorproduktionen successivt minskat och tjänsteproduktionen ökat. Under 2016 var det i princip lika många som jobbade med varor och tjänster i Kalmar län.

Källa: Statistiska centralbyrån

I Sverige som helhet så har tjänsteproduktionen åtminstone under hela 2000-talet varit betydligt större än varuproduktionen. Under 2016 var 2/3 tjänster och 1/3 varor sett till producerade värden. När det gäller anställda arbetade drygt 1 miljon med varuproduktion och knappt 2,3 miljoner med tjänsteproduktion i Sverige.

Några exempel på branscher som växer inom tjänsteproduktionen:

  • Kundtjänstverksamhet åt egna eller andra företag
  • Besöksnäringen såsom hotell och restauranger
  • Företag som hyr ut personal till andra företag
  • Konsultföretag som stödjer andra företags utveckling
  • E-handel
  • Åkeriverksamhet

– Det är glädjande att se att näringslivet gradvis breddas i Kalmar län. Det skapar en bredare arbetsmarknad och gör länet mindre känsligt för konjunktursvängningar. Industrin fortsätter emellertid att ha en viktig roll för länet. Här finns en stark industriell tradition, många nationellt och internationellt kända varumärken samt många viktiga underleverantörer, säger regionförbundets ordförande Ulf Nilsson.

BRP - antal anställda per näringsgren (länk till regionförbundets webbsida)

BRP 2000-2016 (länk till regionförbundets webbsida)

Regionförbundet är en politiskt styrd organisation som arbetar med tillväxt- och utvecklingsfrågor i Kalmar län. Organisationen är offentligt finansierad och ägs av länets 12 kommuner samt landstinget. Målgrupperna är offentliga aktörer, näringslivet, ideell verksamhet och länsinvånarna.

www.rfkl.se