Skip to main content

​Brister i journalföring hos vaccinationsbyråer

Nyhet   •   Maj 25, 2016 16:49 CEST

Det finns brister i kvalitetssäkringen och dokumentationen hos flera av länets vaccinationsbyråer. Det visar en fördjupad uppföljning som landstinget har gjort.

Landstinget har granskat journaler och intervjuat verksamhetscheferna för fem vaccinationsbyråer. Flera brister hittades. Bland annat saknar fyra av fem vårdgivare ledningssystem, vilket är ett krav enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Samtliga vaccinatörer hade också brister i journalföringen. I ett fall bedömdes bristerna som allvarliga och landstinget för en fortsatt dialog med vårdgivaren om åtgärder.

Trots det som framkommit är landstingets bedömning att majoriteten av de granskade vaccinationsbyråerna i det stora hela har fungerande verksamheter.

Den fördjupade uppföljningen togs upp vid vårdstyrelsens sammanträde den 25 maj. Läs om övriga beslut i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat vårdstyrelsen 25 maj