Skip to main content

Lokalisering av rättspsykiatri utreds vidare

Nyhet   •   Maj 05, 2015 16:25 CEST

Landstinget ska fortsätta att utreda framtiden för den rättspsykiatriska  verksamheten. Landstingsdirektören fick i uppdrag av landstingsstyrelsen att ta fram ett förslag till  organisation och lokalisering i samverkan med övriga landsting i  sjukvårdsregionen.

Bakgrunden är att rättspsykiatrin måste lämna de nuvarande lokalerna i  Ulleråkersområdet senast i december 2017. Akademiska sjukhuset har tagit fram  tre alternativa förslag: att bygga en ny enhet, att köpa all rättspsykiatrisk  vård utom öppenvårdsmottagning från andra landsting eller att samarbeta med en  annan rättspsykiatrisk enhet inom Uppsala-Örebroregionen. Landstingsstyrelsen  tog i sitt beslut inte ställning för något av de tre förslagen, utan gav  landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med ett förslag senast i november  2015.

(M), (FP), (C) och (KD) reserverade sig och förordade att landstinget ska  bygga en rättspsykiatrisk enhet i Uppsala.

Läs om övriga beslut som fattades vid landstingsstyrelsens sammanträde den 5 maj i Uppsnabbat

Uppsnabbat landstingsstyrelsen 5 maj