Skip to main content

Neuropsykiatri förstärks

Nyhet   •   Maj 24, 2016 15:42 CEST

Sjukhusstyrelsen beslutade att förstärka vården för patienter med psykiatrisk samsjuklighet med 500 000 kronor för 2016 och 1 miljon kronor för 2017.

Satsningen görs mot bakgrund av att antalet patienter med neuropsykiatriska diagnoser har ökat kraftigt, en tiodubbling sedan 2002, med längre väntetider för utredning och behandling som följd. De resurser som nu satsas ska användas till att rekrytera en psykiatriker och sjuksköterska med specialistkompetens. De kommer vara fysiskt placerade på Hälsa och habilitering för att patienter knutna dit ska få sitt samlade vårdbehov tillgodosett på en förvaltning.

Läs om övriga beslut som fattades av sjukhusstyrelsen den 24 maj i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 24 maj