Skip to main content

Sjukhusstyrelsen vill arbeta på ett nytt sätt

Nyhet   •   Feb 10, 2016 16:32 CET

Idag sammanträdde den nytillträdda sjukhusstyrelsen på Akademiska sjukhuset. På agendan stod en workshop tillsammans med sjukhusets tjänstemannaledning.

– Det här är början på ett nytt sätt att styra vården, där politik och verksamhet möts och gemensamt tar oss an de utmaningar som finns, säger Vivianne Macdisi (S), ordförande för sjukhusstyrelsen.

Sjukhusstyrelsen tillträdde vid årsskiftet och ansvarar för all verksamhet vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping, inklusive forskning, utveckling, utbildning och riks- och regionvård. Större delen av dagens sammanträde ägnades åt en workshop.

– Vi har diskuterat sjukhusets verksamhet utifrån olika perspektiv, inte minst patientperspektivet, som vi som folkvalda tycker är mycket viktigt. Det är också angeläget att vi och verksamheten har en gemensam verklighetsbild. Det ger förutsättningar för en bättre och mer realistisk budgetberedning och verksamhetsplan för vad sjukhuset ska göra, säger Vivianne Macdisi.

Läs om besluten som fattades av sjukhusstyrelsen i nyhetsbrevet Uppsnabbat.

Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 10 februari