Skip to main content

Årets chef inom landstinget

Pressmeddelande   •   Nov 02, 2006 09:45 CET

Nu är klart vem som utses till Årets chef inom landstinget i Uppsala län 2006. Hon heter Therése Wandebäck och är verksamhetschef för sjukgymnastiken inom neurodivisionen, Akademiska sjukhuset.

Ett gott ledarskap har ett bestående värde för verksamheten och ska uppmärksammas och belönas. Det anser man inom Landstinget i Uppsala län och delar därför årligen ut utmärkelsen Årets chef. Personalen nominerar kandidater till en jury som gör det slutliga valet.

Personalen har i sin nominering lyft fram Thereses framgångsrika sätt att lotsa en stor verksamhet genom ett förändringsarbete. Hon har medverkat till att stärka sjuk-gymnasternas ställning och har verkat för ett gott samarbete, såväl inom landstinget som med universitet och kommuner. Therése har alla de egenskaper som det moderna ledarskapet kräver, tycker personalen.

Juryns motivering lyder: Therése Wandebäck är en person som är stark, men samtidigt öppen och tillåtande i sin chefsroll. Hon har en god förmåga att kommunicera verksamhetsmålen så att de blir tydliga för alla. Hon får personalen att känna sig sedd och behövd och hon är generös med positiv feedback. Hon ger också alla möjlighet till professionell och personlig utveckling. Sammantaget har detta skapat en arbetsplats och en arbetsmiljö som genomsyras av nytänkande och kreativitet.

Juryn har bestått av:
Sören Bergqvist, landstingsråd (v), Britt Pagard, landstingsråd (c), Per Olof Osterman, landstingsdirektör, Cajse-Marie Lindquist, förvaltningschef Habilitering och Hjälpmedel, Tommy Lenberg, förvaltningschef Landstingsservice, Maria Englund, personaldirektör, Orvokki Norell, personalavdelningen

För ytterligare information:
Sören Bergqvist, landstingsråd (v), mobil 070-358 75 78
Orvokki Norell, personalavdelning, tel. 018-611 61 27

http://www.lul.se/templates/page____5977.aspx