Skip to main content

Åtgärder vidtas för att stärka Akademiska sjukhuset

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 13:36 CET

Flera åtgärder ska vidtas för att förstärka det pågående förnyelsearbetet
vid Akademiska sjukhuset. Det meddelade landstingsdirektör Kerstin Westholm
idag.

Tillsammans med ledningen för Akademiska sjukhuset tillsätter
landstingsledningen en förbättringsgrupp, med uppdrag att ta fram förslag
till förändringar som leder till en ekonomi i balans. Gruppen ska ledas av
landstingsdirektören. Dessutom tillsätts fokusgrupper med representanter
för personalen.

- Akademiska sjukhuset befinner sig i ett svårt ekonomiskt läge. Trots det
är jag övertygad om att vi kan vända utvecklingen. Det krävs att vi
gemensamt börjar tänka i nya banor, säger Kerstin Westholm.

- Det finns en avsevärd kompetens inom sjukhuset. Vi måste ta tillvara de
goda krafter som vill bevara och utveckla Akademiska sjukhuset och ta till
oss personalens synpunkter och idéer. Förändringen kan inte bara komma som
direktiv uppifrån. Vi måste involvera alla.

Följande åtgärder är nu beslutade:

1.   En förbättringsgrupp tillsätts under ledning av landstingsdirektören.
I gruppen ingår personer från olika verksamheter inom landstinget,
däribland Akademiska sjukhuset, som har erfarenhet av ledning och
förnyelsearbete. Gruppen får i uppdrag att identifiera problem och
möjligheter och rangordna dem efter angelägenhetsgrad. Förslagen
kommer att läggas fram för beslut i produktionsstyrelsen.

2.   En fokusgrupp per division inrättas, med representation från
avdelningsnivå. Fokusgruppernas uppdrag är att identifiera problem
och möjligheter längre ner i organisationen. Grupperna är inte
beslutande, men kommer att tillmätas stor betydelse i
förändringsarbetet.

3.   En extern utredare anlitas med uppdrag att ta fram en lägesrapport
när det gäller ekonomi och verksamhet vid Akademiska sjukhuset,
baserad på djupintervjuer med nyckelpersoner. Rapporten ska vara
färdig före årsskiftet.

Rekryteringen av en ordinarie sjukhusdirektör har påbörjats. I avvaktan på
att tjänsten tillsätts har Björn Ragnarsson utsetts till tf sjukhusdirektör
från 1 december. Han är idag biträdande sjukhusdirektör vid Akademiska
sjukhuset.

Ytterligare upplysningar:
Kerstin Westholm, landstingsdirektör, tel 070-602 27 45
Jessica Elgenstierna, presschef, tel 070-611 39 51

http://www.lul.se/pressmeddelanden
E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se