Skip to main content

Handlingsplan för fossilfri kollektivtrafik år 2020

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2015 15:36 CET

Nu finns en handlingsplan för hur kollektivtrafiken i Uppsala län ska kunna drivas med fossilfria drivmedel från år 2020. Handlingsplanen fastställdes av kollektivtrafiknämnden vid sammanträdet idag 16 december.

– Med den plan som vi nu fastställt finns realistiska möjligheter att verkligen nå målet om en fossilfri kollektivtrafik år 2020, säger kollektivtrafiknämndens ordförande Bertil Kinnunen, (S).

– Handlingsplanen bygger på tre strategier; fortsatt satsning biogas, fortsätta att ersätta fossil diesel med biodiesel och elektrifiering av stadsbusstrafiken i Uppsala, säger Bertil Kinnunen.

Det förslag som nu fastställts har tagits fram av Kollektivtrafikförvaltningen UL. Handlingsplanen tre strategier bygger på en utredning som beskriver fakta och förutsättningar för olika lösningar när det gäller drivmedel och tekniska lösningar. Vissa strategiska frågor behöver belysas ytterligare för att framtida beslut ska bidra till långsiktigt bra lösningar.

Redan i dag används biogas och naturgas som drivmedel för en betydande del av busstrafiken, särskilt när det gäller stadsbussarna i Uppsala. Tillgången på biogas täcker inte helt behovet för stadsbusstrafiken men produktionen som Uppsala Vatten ansvarar för planeras att öka till en tillräcklig nivå inom två år. I och med byggandet av den nya stadsbussdepån i anslutning till dagens regionbussdepå i Fyrislund skapas också bättre förutsättningar att fördela biogas mellan de två depåanläggningarna.

Övergången till biodiesel från vanlig diesel har startat och beräknas stegvis kunna genomföras till år 2020.

Elektrifiering av stadsbusstrafiken har också startat genom de fem elhybridbussar som redan rullar i Uppsala. Ytterligare 15 elhybridbussar är beställda och kommer att ersätta dieselbussar som faller för åldersstrecket under 2016.

Frågor med anledning av detta pressmeddelande besvaras av:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef kollektivtrafikförvaltningen UL, tel 018-611 19 08