Skip to main content

Inbjudan till pressträff den 31 oktober

Pressmeddelande   •   Okt 28, 2005 16:31 CEST

Landstinget startar vårdgarantienhet till stöd för patienter

Den 1 november i år utökas den nationella vårdgarantin som syftar till att ta bort vårdköer. Läget i vårt landsting är bra. Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping räknar med att klara av närmare 95 procent av den totala vårdvolymen.

Landstinget inrättar nu en vårdgarantienhet för de patienter som inte kan erbjudas besök och behandling hos vårt eget landsting inom vårdgarantitiden. Vårdgarantienheten bemannas med erfarna sjuksköterskor som hjälper patienter till andra vårdgivare. Vårdgarantienheten är också ett kunskapscenter för personal inom landstinget.

Pressen inbjuds härmed till en träff med personalen på vårdgarantienheten. Landstingets beställarchef Kerstin Westholm finns också på plats för att svara på frågor.

Datum: Måndag 31 oktober
Tid: Klockan 11.00
Plats: Vårdgarantienheten, Samariterhemmets sjukhus (skyltat från huvudingången)

Mer information
Henrik Pederby, tf informationsdirektör, Landstinget i Uppsala län,
018-611 60 95, 070-586 11 50