Skip to main content

Kerstin Westholm ny hälso- och sjukvårdsdirektör

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:17 CET

Kerstin Westholm är ny hälso- och sjukvårdsdirektör inom Landstinget i Uppsala län. Hon kommer närmast från tjänsten som landstingets beställarchef men blir nu chef för hälso- och sjukvårdsavdelningen på landstingets kansli.

På uppdrag av hälso- och sjukvårdsstyrelsen är avdelningen ansvarig för att beställa all hälso- och sjukvård för länets befolkning. Avdelningen ger tjänstemannastöd till hälso- och sjukvårdsstyrelsen och de tre länsdelsberedningarna som ska säkerställa att invånarnas behov styr vården.

- Landstinget och sjukvården står inför stora, spännande förändringar där patienter och medborgare får allt större inflytande. I den processen känns det mycket bra att ha en så erfaren och kunnig hälso- och sjukvårsdirektör som ska bistå mig och politikerna, säger landstingsdirektör Erik Hemmingsson.

Ytterligare upplysningar:
Landstingsdirektör Erik Hemmingsson, 018-611 60 40 eller 070-224 25 29
Hälso- och sjukvårdsdirektör Kerstin Westholm, 018-611 62 02 eller 070-602 27 45
Informationsdirektör Henrik Pederby, 018-611 60 95 eller 070-586 11 50


http://www.lul.se/templates/page____6874.aspx