Skip to main content

Läkemedelsrester i dricksvatten nytt miljöproblem

Pressmeddelande   •   Apr 18, 2006 09:58 CEST

Läkemedelsrester i naturen är ett nytt miljöproblem. Läkemedel innehåller nämligen ämnen som är både långlivade och giftiga.

En undersökning från Landstinget i Uppsala län visar att läkemedelsrester förorenar både Fyrisån och Uppsalas dricksvatten.

Läkemedelsverket har på uppdrag av regeringen tagit fram rapporten ”Miljöpåverkan från läkemedel samt kosmetiska och hygieniska produkter 2004”. I enlighet med förslag i rapporten har landstinget låtit ta prover vid Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping samt vid reningsverken
i Uppsala och Enköping för att undersöka om det finns rester av läkemedel i dricksvatten och avloppsvatten. En provtagning utfördes hösten 2005.

Analyserna visar att det fanns små mängder av läkemedelsrester i dricksvattnet vid Akademiska sjukhuset. I avloppsvatten förekommer 36 av 43 läkemedel vid ett eller båda sjukhusen. I det renade vattnet som rinner från reningsverket ut i Fyrisån finns 26 av de 43 läkemedlen.

Vissa läkemedel rensas bort i reningsverket, men i det renade vattnet finns fortfarande rester av till exempel diklofenak och vissa antibiotika. Dessa rester läcker ut i Fyrisån och det finns risk att växter och djur som lever i vattnet påverkas negativt.

– Det är otäckt att Akademiska sjukhusets dricksvatten, som delvis kommer från en egen vattentäkt, innehåller rester av ett läkemedel som använts i nästan 50 år. Visserligen handlar det om låga doser, men det visar ändå att grundvattnet är förorenat, säger Theres Olsen, projektledare
Läkemedel och miljö, Miljö- och kemienheten, Landstinget i Uppsala län För att minimera risken för miljöpåverkan av läkemedel har Landstinget i Uppsala län tagit fram en handlingsplan.


För mer information:
Theres Olsen, projektledare Läkemedel och miljö, Miljö- och kemienheten,
Landstinget i Uppsala län
Telefon: 018-611 02 97