Skip to main content

Länets tonåringar mår bra och trivs i skolan!

Pressmeddelande   •   Aug 27, 2007 14:08 CEST


De flesta elever i årskurs sju, nio och gymnasiets andra år säger att de mår bra. Men andelen elever med ett bra allmänt hälsotillstånd och god psykisk hälsa minskar med ökande ålder. Även antalet stressade elever ökar med högre ålder. Skillnaden mellan pojkar och flickor är dessutom mycket tydlig. Detta visar en undersökning, Liv och hälsa ung 2007, genomförd i våras av samhällsmedicinska enheten vid landstinget i Uppsala län. Totalt besvarade 10 600 elever enkäten. I årskurs sju svarade 90 procent av eleverna, i årskurs nio 89 procent och på gymnasiet 78 procent.

Trots att det allmänna hälsoläget ser något bättre ut än vad tidigare undersökningar visat finns ett flertal problemområden. Övervikten hos pojkar visar en viss ökning, liksom hos flickor i årskurs nio. Det är dubbelt så vanligt att pojkar är överviktiga än flickor. Andelen feta unga har däremot inte förändrats.

Andelen flickor som röker varje dag har minskat i samtliga åldersgrupper, men är fortfarande hög. Flickor på gymnasiet är den grupp som röker mest. Hos pojkarna finns en svag tendens att andelen dagligrökare ökat.

Positivt är att en stor majoritet trivs bra eller mycket bra i skolan och att den har ökat sedan 2005. Att eleverna trivs i skolan är viktigt för skolan att känna till eftersom det får konsekvenser för både skolans måluppfyllelse och elevernas hälsa.

Mer information kommer fortlöpande på http://www.lul.se/folkhalsa de närmaste dagarna!För mer information:
Kenneth Berglund, epidemiolog
018-611 60 39

Åsa Fichtel, projektledare, fil dr
018-611 60 90

Ulrika Hurtig, informatör
018-611 60 92
070-688 40 62

http://www.lul.se/templates/page____162.aspx