Skip to main content

Landstinget gör det möjligt att lista sig i andra län

Pressmeddelande   •   Dec 16, 2013 15:55 CET

Från den 1 januari 2014 ska invånare i Uppsala län kunna lista sig vid vårdcentraler i Sörmland och Västmanland. Det beslutade landstingsstyrelsen idag.

- Det här gör det lättare för människor i vårt län att välja vårdcentral där det passar dem bäst. Länsgränser ska inte vara ett hinder för den som vill ha en fast vårdkontakt i ett annat län, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M)

Fram till nu har det varit möjligt för länsinvånare att besöka vårdcentraler och andra sjukvårdsinrättningar i hela landet om de plötsligt blir sjuka. Det finns ett så kallat riksavtal som reglerar ersättningarna mellan landstingen. Däremot har det inte gått att lista sig på vårdcentraler utanför Uppsala län för att få en mer kontinuerlig läkarkontakt.

Dagens beslut innebär att landstinget kommer att ingå samverkansavtal med landstingen i Sörmland och Västmanland som gör det möjligt för patienter att lista sig vid vårdcentraler i dessa län, även om de är bosatta i Uppsala län.

Förhandlingar pågår även med Stockholm och Gävleborgs län om motsvarande samarbetsavtal.

(V) yrkade på avslag.

Mer information:

Erik Weiman (M), ordförande landstingsstyrelsen, tel 070-691 60 26
Bodil Aksén, utredare, hälso- och sjukvårdsavdelningen, tel 018-611 61 24