Skip to main content

Landstinget i Uppsala län instämmer i Datainspektionens synpunkter

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 09:53 CET

I september gjorde Datainspektionen en föranmäld inspektion av Cosmic - landstingets system för elektroniska patientjournaler. Datainspektionen ställer nu frågor till landstinget om regler för behörighet och loggrutiner.

Datainspektionen har nu sänt över ett protokoll från inspektionen. Där tar man upp att personalen måste få bättre information om sekretessregler och om rutiner för uppföljning av vilka som loggat in i systemet. Vidare påpekar man att landstinget bör öka intensiteten i kontrollerna av vilka som loggat in i systemet.

- Frågorna som Datainspektionen ställer är relevanta. Vi arbetar redan med att förbättra våra rutiner på dessa områden. Självklart kommer vi att följa deras rekommendationer, säger Brita Winsa - systemförvaltare för Cosmic.

Landstinget kommer nu att samråda med Datainspektionen innan landstingstyrelsen formellt svarar på frågorna

Ytterligare upplysningar:
Chefsläkare Brita Winsa, systemförvaltare Cosmic, 070-611 61 09
It-strateg Benny Eklund, 070-510 13 06
Informationsdirektör Henrik Pederby, 070-586 11 50

http://www.lul.se/templates/page____5982.aspx