Skip to main content

Landstinget provar nya grepp för att överbrygga språksvårigheter

Pressmeddelande   •   Dec 19, 2013 15:42 CET

Landstinget ska prova nya grepp för att överbrygga språksvårigheter. Bland annat ska det finnas möjlighet att få telefoninformation på engelska. Det ska också tas fram information för analfabeter. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Alla invånare i Uppsala län har samma rätt till hälso- och sjukvård. Men alla kan inte läsa och förstå svenska språket. Patienter riskerar därför att gå miste om viktig information om till exempel egenvård eller var de ska söka vård och det kan uppstå missförstånd.

Landstinget har nu tagit fram en handlingsplan för att överbrygga informationshinder i form av språksvårigheter.

- Vi arbetar ständigt för att stärka patientens ställning i vården. Att minimera informationshinder för personer med språksvårigheter är ett viktigt arbete. Det gör att vi bättre kan tillgodose patienters och anhörigas behov av information när det till exempel gäller vårdinsatser, behandlingsalternativ, utredning och hälsorådgivning, säger Nina Lagh (M), vice ordförande i produktionsstyrelsen.

Ett nytt grepp tas när det gäller att nå ut med information till analfabeter. Landstinget ska på försök publicera ljudfiler på somaliska på webbplatsen. Dessa ska innehålla grundläggande information om landstinget och hur man söker vård.

En annan åtgärd är att den som ringer till en av landstingets vårdcentraler via ett knappval ska kunna få information på engelska.

På försök ska översättningsverktyget Google translate installeras på landstingets webbplats, vilket innebär att all information enkelt kan översättas till en rad olika språk.

Landstinget ska också utveckla samarbetet med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, SFI och olika samarbetsorganisationer för invandrare för att kunna förmedla information om till exempel vårdkedjan och rätten till tolk.

Åtgärderna kommer att genomföras under 2014.

Ytterligare information:

Nina Lagh (M), vice ordförande produktionsstyrelsen, tel 070-611 07 06
Louise Arodén Arvidsson, kommunikationsdirektör, tel 070-699 16 26