Skip to main content

Landstinget riskerar att missa kömiljardpengar

Pressmeddelande   •   Nov 24, 2010 11:49 CET

Landstinget i Uppsala län ligger fortfarande under de krav som ställs för
att få ta del av regeringens kömiljardsatsning. Det visar oktober månads
siffror, som redovisas idag.

För att få ta del av kömiljarden måste i genomsnitt 80 procent av
patienterna ha erbjudits besök eller behandling inom tre månader, räknat på
perioden september till december 2010.

Mätningen från Sveriges Kommuner och Landsting omfattar perioden 1
september – 31 oktober. Den visar att 73 procent av patienterna erbjöds
besök och knappt 71 procent fick behandling inom tidsgränsen.

- Teoretiskt sett kan landstinget fortfarande klara kömiljardens gräns, men
i sådana fall måste vi nå 87 procent i snitt under november och december
månad, säger Niklas Rommel, t f hälso- och sjukvårdsdirektör.

Reglerna för att få ta del av kömiljarden har skärpts under 2011. I
dagsläget är det endast tre av landets landsting som klarar att erbjuda 80
procent av patienterna operation eller annan åtgärd inom tre månader.

De senaste siffrorna från Akademiska sjukhuset visar en positiv utveckling
under november. En intern mätning den 21 november visar att 84 procent av
patienterna erbjuds besök inom tidsgränsen.

- Vi har en glädjande utveckling med kortare väntetider både till
specialistläkare och operationer. I nuläget klarar Akademiska vårdgarantin.
Det pågår ett intensivt arbete på hela sjukhuset för att klara kriterierna
för kömiljarden, säger biträdande sjukhusdirektör Björn Ragnarsson.

Läs mer:
Webbnyhet från Sveriges Kommuner och Landsting:
http://www.skl.se/web/Oktobermatning_visar_battre_tillganglighet.aspx

Ytterligare information:
Niklas Rommel, tf hälso- och sjukvårdsdirektör, tel 0706-28 61 88
Björn Ragnarsson, biträdande sjukhusdirektör Akademiska sjukhuset, tel
070-528 47 15

http://www.lul.se/pressmeddelanden
E-postadress enligt mallen fornamn.efternamn@lul.se