Skip to main content

Landstinget samordnar hjälpmedel för diabetiker

Pressmeddelande   •   Okt 11, 2005 16:18 CEST

Den 17 oktober träder det nya avtalet i kraft. Bakom upphandlingen ligger ett politiskt beslut som landstingsstyrelsen fattade förra året.

Leverantörerna av diabeteshjälpmedel har fram till nu marknadsfört sig direkt mot diabetessjuksköterskor och patienter. Landstinget har därmed tvingats hantera ett alltför stort sortiment av hjälpmedel vilket försvårat möjligheterna att säkra kvaliteten på utrustningen. Bristen på samordning har också inneburit onödigt höga kostnader för landstinget.

Förutom högre kvalitet kommer samordningen dessutom att innebära bättre service för patienterna.

Utprovningen av hjälpmedel sker som tidigare i samråd med diabetessjuksköterskor. Det upphandlade sortimentet består av mätare, blodsockerstickor, lancetter, insulinsprutor, kanyler och urinstickor. Diabetespatienter som har andra hjälpmedel än de upphandlade, kommer successivt att få sina hjälpmedel utbytta. Senast den 31 december 2006 ska dock dessa hjälpmedel vara utbytta. Hjälpmedel erhålles som tidigare via apoteken.


Ytterligare upplysningar:
Agneta Eklund, chef för läkemedelsenheten,
018-611 61 78, 070-521 61 78
Thomas Lindqvist, informationsapotekare,
018-611 62 24, 070-595 04 81
Henrik Pederby, informationsdirektör, 070-586 11 50