Skip to main content

Landstinget ska göra en samlad analys och åtgärdslista för kompetensförsörjningen

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 13:09 CEST

Landstinget ska göra en samlad analys med prioriterade åtgärder för att attrahera nya medarbetare och behålla erfaren personal inom hälso- och sjukvården. Det beslutade produktionsstyrelsen idag.

– Sjukvård är en kunskapsbransch med många bristyrken, säger produktionsstyrelsens ordförande Lina Nordquist (FP). Inte minst när det gäller karriärmöjligheter för erfarna sjuksköterskor, AT- och ST-utbildning för läkare och utbildning av medicinska sekreterare behöver vi ha ett landstingsövergripande perspektiv för att trygga landstingets framtid. Tydliga strategier för att rekrytera och behålla kompetenta medarbetare är avgörande för en långsiktigt hållbar hälso- och sjukvård.

Produktionsstyrelsen har tidigare uppdragit till hälso- och sjukvårdsförvaltningarna att lämna in underlag för sina lönebildnings- och kompetensförsörjningsstrategier för åren 2015-2018.

Av rapporterna framgår att hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar när att säkerställa kompetensförsörjningen under de närmaste åren inom en rad yrkesgrupper. Detta beror bland annat på pensionsavgångar, ökad rörlighet på arbetsmarknaden och ökad efterfrågan på vissa yrkeskategorier, där alltför få utbildats. Hälso- och sjukvårdsförvaltningarna planerar att genomföra särskilda satsningar för att rekrytera och behålla personal inom bristyrken och inom yrken där löneökningen historiskt varit svag.

Produktionsstyrelsen gav i uppdrag till tf produktionsdirektören att i samarbete med landstingets HR-direktör återkomma till produktionsstyrelsen under hösten 2014 med en samlad analys och prioritering av åtgärdsområdena utifrån förvaltningarnas redovisning.