Skip to main content

Landstinget yttrar sig över trafikplan från Västmanland

Pressmeddelande   •   Nov 14, 2016 16:54 CET

Kollektivtrafiknämnden är positiv till den ansats som planeringen av den framtida kollektivtrafikutvecklingen i Västmanlands län som beskrivs i Trafikplan 2030. Men nämnden vill se förtydliganden när det gäller utvecklingen av tågtrafiken som berör Uppsala län och regionen. Det framgår av remissyttrandet som kollektivtrafiknämnden fastställde vid sammanträdet 14 november.

– Kollektivtrafikmyndigheten i Västmanland uttrycker höga ambitioner för den framtida tågtrafiken i Trafikplan 2030 och vi delar ansatsen med tågtrafik tillsammans med regionbusstrafiken som stomme för den regionala kollektivtrafiken, säger Bertil Kinnunen (S), ordförande i kollektivtrafiknämnden.

– Däremot ställer vi oss avvisande till deras förslag om direkttåg på sträckan Västerås-Uppsala-Arlanda. Förslaget förutsätter att ny järnväg byggs förbi Sala och vi förordar i stället att ny järnväg byggs mellan Enköping och Uppsala, den så kallade Aroslänken, för snabbare tågförbindelse Västerås – Uppsala och med koppling till Arlanda, säger Bertil Kinnunen.

– Vi efterlyser också tydligare koppling mellan Trafikplan 2030 och MÄLAB:s Trafikplan 2017 när det gäller framtida tågtrafik i hela Mälardalsregionen, säger Bertil Kinnunen.

I varje län finns det sedan 2012 en regional kollektivtrafikmyndighet. I Uppsala län är landstinget kollektivtrafikmyndighet. Varje kollektivtrafikmyndighet har ett trafikförsörjningsprogram där myndigheten beskriver hur den framtida kollektivtrafiken ska bedrivas i länet och till omgivande län. Eftersom en hel del kollektivtrafik löper över länsgränser skickas trafikförsörjningsförslag på remiss till de övriga län som berörs av förslagen.

Det remissyttrande som landstinget genom kollektivtrafiknämnden nu avger rör de resmöjligheter som ska finnas i framtiden över länsgränsen mellan Uppsala och Västmanlands län men också i hela Mälardalen.

Ytterligare information:

Bertil Kinnunen (S), ordförande kollektivtrafiknämnden, tel 070-763 40 71

Sture Jonsson, presschef UL, 018-611 19 08