Skip to main content

Landstingets bokslut 2010: Balans i ekonomin – men kostnadsutveckling oroar

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 15:40 CET

Landstinget i Uppsala län gör ett plusresultat på 151 miljoner kronor för 2010. Samtidigt ökade nettokostnaderna med 5,8 procent. Det framgår av bokslutet för 2010. Landstinget i Uppsala län är därmed ett av de landsting som har högst kostnadsutveckling i Sverige.

- Landstinget hade förra året en ekonomi i balans och vi visar ett positivt resultat. Men trenden är oroväckande. Vi bedömer att det behövs kraftfulla åtgärder för att klara ekonomin 2011, säger landstingsstyrelsens ordförande Erik Weiman (M).

Tack vare det positiva resultatet kommer landstinget att uppnå målet att avsätta 140 miljoner kronor för framtida behov. Men resultatet är 168 miljoner kronor lägre än vad som hade budgeterats.

- En stor anledning till underskottet är att vi har haft en kraftig nettokostnadsutveckling på 5,8 procent, vilket ska jämföras med 2,6 procent under 2009, säger landstingets ekonomidirektör Bo Carlbark.

- Inför 2011 vet vi att landstinget kommer att förlora intäkter, bland annat genom att det tillfälliga konjunkturstöd som vi tidigare har fått från staten upphör. Om vi ska kunna undvika ett underskott är det helt nödvändigt att sjukvården lyckas genomföra de planerade kostnadsanpassningarna, säger Bo Carlbark.

Bokslutet läggs fram vid landstingsstyrelsens möte den 28 februari.

Bokslutskommuniké 2010

Ytterligare upplysningar:
Erik Weiman (M), landstingsstyrelsens ordförande, 070-691 60 26
Bo Carlbark, ekonomidirektör landstinget, tel 070-611 59 09
Jessica Elgenstierna, presschef, 018-611 60 91, 070-611 39 51